حامد میرفتاحی

کارگردان

حامد میرفتاحی کارگردان است.

پوستر جوکر
۸.۰۸ /۱۰

از مجموع ۷۲ رای

امتیاز شما