فیونا اوشانسی

بازیگر
فیونا اوشانسی (Fiona O'Shaughnessy) بازیگر است. او با بازی در «Nina Forever» در سال 2015، «Utopia» در سال 2013 و «Alexander» در سال 2004 شناخته شده است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر بخشیده شده
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گرتل و هانسل
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما