محمد زادمهر

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیمحمد زادمهر
ارتباط با کاربر

مقاله

1

بهمن سال 1361 بود که اولین بار جشنواره ی فیلمی با نام جشنواره فیلم فجر در ایران برگزار شد و می توان گفت ...


نشریه تحریر - شماره 20