ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید
0
مهیار محمد ملکی
۴ سال پیش - ۱ دقیقه مطالعه
منبعکتاب آناتومی فیلم

تصویر-مکان-فیلم(جلسه پنجم)

فصل سوم  مبحث امروز  فیلم-مکان-تصویر (جلسه پنجم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی نما به عنوان بخشی از کل فیلم تصویر متحرک است نه سلسله ای از عکس های ثابت .با همین استدلال هر نما...


فصل سوم 

مبحث امروز 

فیلم-مکان-تصویر (جلسه پنجم)

منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی

#مهیارمحمدملکی


نما به عنوان بخشی از کل


فیلم تصویر متحرک است نه سلسله ای از عکس های ثابت .با همین استدلال هر نما تنها قطعه ای از فیلم است و همچنان که ممکن است هر قطعه یا گزیده ای بیش از قطعات و گزیده های دیگر مفهومی را انتقال دهد ممکن است یک نما نیز نسبت به نماهای دیگر مضامین گسترده تری داشته باشد یک جز بخشی از کل است و نما به عنوان جزیی از کلیت فیلم در دل این کلیت است که تولید معنا میکند


قاب بندی نما


مفهوم قاب بندی :قاب بندی نما درست مثل بومی است که یک نقاش برای تابلوی خود انتخاب میکند بوم فیلمساز قاب تصویر اوست فیلم ساز نیز مثل نقاش میبایست تمامی جزییات و عناصر درون قاب تصویرش را بر اساس مولفه های بصری و نمایشی مورد نظر و نیز بر اساس مفهومی که باید بیان شود سازمان دهد


۱-قاب بندی تنگ و فشرده :در این نوع قاب بندی خطوط عمودی و افقی قاب موضوع را محدود کرده اند و هیچ اشاره ای به فضای خارج از قاب وجود ندارد ضمن اینکه حس تشویش و نگرانی را خلق میکند


۲-قاب بندی نامتقارن :چیزی که لازم است در قاب تصویر مورد تاکید قرار گیرد باید  موضوع جایی از ترکیب بندی قرار دهید که برجستگی لازم را به ان ببخشد اما این نقطه دقیقا مرکز قاب نیست چرا که اگر چنین موضوعی در مرکز قاب قرار گیرد به نظر میاید مثل مهر بر مرکز قاب نقش بسته است


۳-قاب بندی اغراق امیز:اگر هدف رسیدن به جلوه های نامعمول و ابهام امیز باشد


نکته مهم :

خطوط و عناصر عمودی و افقی بیشتر بر وحدت و یکپارچگی دلالت دارند و عناصر مورب و قطری بیشتر دال بر تنش و کشمکش اند


۴-نمای خارج از تراز(نمای آلمانی):این نوع قاب بندی منجر به نوعی ترکیب بندی نامتوازن میشود که در ان به نظر میاید قاب تصویر کج و نامتعادل است


بدین ترتیب میتوان به عرض رساند طبق یک فرمول کلی خطوط مستحکم عمودی و افقی حسی از امید به انسان القا میکنند اما گاها میتواند این موضوع فریب کارگردان نیز باشد


باید توجه داشت وجود خطوط عمودی روی چهره معنای ضمنی متفاوتی دارد و مفاهیمی مثل رمز و ابهام و حبس و زندان و یا محدود کردن و نبود ازادی را القا میکند


پایان بحث امروز 

منتقد و تحلیلگر متن:مهیار محمد ملکی

#مهیارمحمدملکی