-1
فاطمه صدرا
۱۰ ماه پیش - ۲ دقیقه مطالعه

یادداشتی بر فیلم لاک قرمز, Red Nail Varnish, لاک قرمز: مرگ مردانگی در شهر

امتیاز منتقد به فیلم :

...

لاک قرمز: مرگ مردانگی در شهر

در سالهای اخیر ، قسمت اعظم سینمای ایران  با پرداختن به ژانر اجتماعی و واقع گرایانه ،پر شده است. 

در این نوع سینما که از سالهای دور پیرو سینمای نئورئالیزم ایتالیاست بیننده با فضای واقعی و بی واسطه مواجه می شود. که نیاز به امکانات استودیویی را کم میکند 

شخصیتها در پی حادثه ها به آدمهای دیگری تبدیل می شوند و موقعیتها و درگیری ها در حالت ایده آل و بی نقص خود البته، بیننده را به دنبال کردن شخصیتها ترغیب می کنند.

...

لاک قرمز در این قالب ،یک فیلم یک دست و آگاهانه به حساب می آید.آدمهای قصه ، واقعی و قابل درک هستند و با اینحال تکراری و نخ نما بنظر نمی آیند. 

لاک قرمز قصه ی خانواده ای فرودست از جامعه حال حاضر ماست که پس از مرگ پدر، برای ادامه زندکی،مجبور به تحمل سختی های بیشتری می شوند. . کارگردان اصراری ندارد که از پانته آ پناهی ها  همان مادری را بسازد که فرزندانش را به دندان می گیرد و از دل طوفانها سالم بیرون می آیند.  مادر می ترسد،وا می دهد،دچار دوگانگی می شود. 

بازی درست و تاثیرگذار پانته آ پناهی ها را نمیتوان در این موفقیت نادیده گرفت. 

در مورد پدر هم  اینگونه است. 

بهنام تشکر قالب تازه ای از یک پدر معتاد را برای بیننده می سازد که با نگاهش حرف میزند. 

او ارزش ها را درک میکند و به دختر می آموزد. 

او سعی دارد تفاوتها را و جایگاهها را به او تعلیم دهد. 

او عروسک می سازد و نان خانواده را با فروش اندک آن عروسکها در می آورد و به دخترش می گوید که دوست ندارد نردبان یا صندلی بسازد. "روی نردبون لگد میذارن و رد میشن،روی صندلی کپلشون رو میذارن. اما عروسک رو می گیرن تو دستشون و نازش میکنن". او با دیدن لاک قرمز دخترش او را سرزنش نمیکند. نگاهش میکند.او شاهد رشد و بلوغ دخترش است. 

پدر سقوط میکند و دختر راه تازه ای را برای مبارزه پیش رو دارد. 

بیننده همراه با پردیس احمدیه، پا به پای اکرم پیش می رود. تنهایی، بی پناهی و غرورش را می بیند. 

در پایان این مبارزه ی یک تنه، اکرم ،ماهیت عروسکهای پدرش را تغییر می دهد. عروسک های مرد را با کندن سیبیل و دوختن لباس عروس به عروسکهای مونث تبدیل میکند. 

عروسکهایی که حالا دوست داشتنی و خواستنی و خریدنی یا فروختنی شده اند.

خیلی بیشتر از اینها می توان در مورد لحظه به لحظه فیلم سخن گفت. 

اما ترجیحا شمارا به دیدن این فیلم و مواجهه با آن دعوت میکنم.

سپاسگزارم که این پست را خواندید.