ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید
1
زهره نبی زاده
یک سال پیش - ۱ دقیقه مطالعه
منبعروزنامه اسرار - ۱۷ آبان ۱۳۹۱

پوچ

شنبه شب سيزده آبان در برنامه سياسي "نگاه يك" نشستي در مورد مقوله فرهنگي سينما برگزار شد.مي خواستم نامي براي ياداشتي كه در مورد اين برنامه تهيه نمودم انتخاب كنم. ابتدا "حسني به مكتب نمي رفت ... " را...

شنبه شب سيزده آبان در برنامه سياسي "نگاه يك" نشستي در مورد مقوله فرهنگي سينما برگزار شد.مي خواستم نامي براي ياداشتي كه در مورد اين برنامه تهيه نمودم انتخاب كنم. ابتدا "حسني به مكتب نمي رفت ... " را انتخاب كردم سپس به خاطرم گذشت "نوشدارو بعد از مرگ سهراب" را برگزينم و در پايان به عنوان بالا رسيدم.

واقعا بايد خدارا شكر گذار اين مديريت هاي پر انر‍ژي و با اعتماد به نفس بود.آن چنان پر هيجان از برنامه هاي بلند مدت صحبت مي كنند كه احساس مي شود بعد از سه سال و اندي تازه موتورشان گرم شده و آماده حركت شتابان هستند. برنامه ساختن سينماي ايران را دارند، با نماي استراتژيك ده ساله كه چهار سال اول را صرف تخريب، كوبيدن و آماده سازي كرده اند و حالا مانده آن شش سال ديگر كه چه ها خواهند كرد. و آن نقاد غم اگيز هم كه نه فرهادي و"جدايي"اش راقبول دارد نه كيميايي، كيارستمي، مهرجويي و نه بقيه ي مفاخر سينماي ايران را، رهنمود هاي ارزشمند ساختاري مي دهد و گويي به راستي فراموششان شده است كه كمتر از هفت، هشت ماه ديگر اين ميز ها و پست ها را "الوداع".

از جرياني نام مي برند كه با بي قانوني، برنامه هاي آنها را در سال 91 به هم ريخته است و به ياد نمي آورند كه "اگر پادشاهي كند سيبي از درخت ...  ".

براي صنوف سينما آرزوي خانه سينماي رويايي را دارند كه حلال مشكلات همگي اشان باشد !!! عاليجنابان، مديران سينمايي اكنون زمان اعلام برنامه و آرزوها نيست وقت تمام و زمان پاسخگويي است.

پا نویس: مصاحبه برنامه تلویزیونی نگاه یک، مسعود فراستی با، علی رضا سجاد پور مدیر نظارت و ارزشیابی وقت  وزارت ارشاد