ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

نقد فیلم کاپیتان فیلیپس, Captain Phillips, آفرین کاپیتان پل گرینگراس

کاوه قادری
۷ سال پیش - ۵ دقیقه مطالعه
منبعکافه سینما

"کاپیتان فیلیپس" به عنوان فیلمی درام-اکشن دارای دو بخش نمایشی و درام است. بهره گیری از تم های پس زمینه ای در جهت به ثمر رساندن تم اصلی و همچنین نگاه و روایت بی طرفانه، بخش درام را غنی کرده و حال نوبت بخش نمایشی است که بخش درام را به ثمر رسانده و "کاپیتان فیلیپس" را تکمیل کند و اینجاست که میزانسن های تنش و کلوزآپ های لرزان در کنار موسیقی متنی مخوف چاشنی محیط غالبا بسته ای می شوند که در آن، انگشت ها غالبا روی ماشه هستند و تعلیق پشت تعلیق رقم...

نظیر "کاپیتان فیلیپس"، آن هم در سینمای آمریکا، کم تولید نشده است. حکایت گروگان گیری (و انگشتی روی ماشه و تعلیق پشت تعلیق) مضمونی نیست که برای سینما ناآشنا باشد، اما بسیاری از فیلمهای اینچنینی، درست به همان میزان که به جنبه ی اکشنی آثارشان (بخش نمایشی) اهمیت می دهند، از پرداخت (بخش درام) غافلند. دیو و فرشته می سازند، آن هم به شدت کنش و واکنشی و تهی از منش و من مخاطب نیز چشم و گوش بسته باید بپذیرم که فرشته خوب است و دیو بد. اینگونه فیلمسازان حتی به تفاوت ژانر نیز چندان وقعی نمی نهند و شیوه ی فیلمسازیشان چه فیلمی جنگی بسازند و چه اکشن، فقط و فقط در برجسته کردن جنبه های اکشنی و پرداخت بی پرداختی و آفرینش دیوی تیپیکال و فرشته ای خودخوانده نهفته است. اما "کاپیتان فیلیپس" از این منظر به هیچ عنوان مشابه نظایرش نبوده و نیست. "کاپیتان فیلیپس" از کتاب ریچارد فیلیپس (کاپیتان فیلیپس) اقتباس و براساس واقعیتی تاریخی ساخته شده است. فیلمساز ما، آنقدر فهم و شعور دارد که واقعیت تاریخی را در درون فیلم بازسازی کرده و آن را به فیلم الصاق نکند و در این میان، نه زیاد و نه کم بلکه به اندازه ی اقتضای درام می گوید و نه با بیان خبرگونه و کپسولی، روزنامه دیواری می آفریند و نه با روایت نعل به نعل تاریخ، فیلمی مستند می سازد. "کاپیتان فیلیپس"، در عین اینکه دارای تم های پس زمینه ای همچون فقر-بی عدالتی-سلب هویت و مقام تعلق از انسان-تبعیض نژادی و... می باشد، اما هرگز تمرکزش را در روایت قصه ی اصلی اش از دست نداده و انسجام مطلبی خود را حفظ می کند و از قضا (بخوانید هوشمندی) تمام تم های پس زمینه ای خود را در جهت ساخت و پرداخت تم اصلی درام خود بکار می گیرد. از سویی، فقری که از دل بی عدالتی و تبعیض نژادی برمی آید، در کنار سلب موجودیت و مقام تعلق از انسان های جوان قرار می گیرد و آدم هایی که از قضا (بخوانید هوشمندی) آدم و دارای منش هستند را به طغیان و انجام جنایت (در قالب گروگان گیری) می کشاند و از سویی دیگر، با ساخته شدن محیط و فضای موجود در هر دو طرف ماجرا (چه در سومالی و میان گروگان گیرها و چه در کشتی کاپیتان فیلیپس) آن هم بوسیله ی دوربینی سیال و در عین حال روی دست و آفرینش نماهایی لرزان (که خبر از تنش و بی ثباتی و وقوع پیشامدی ناگوار می دهند) به وضوح مشاهده می کنیم که با تقابل دو نوع محیط کاملا متفاوت مواجهیم و از برآیند این دو (تم های پس زمینه ای و تقابل دو نوع محیط) درام فیلم شکل می گیرد و در این میان، نه کاپیتان فیلیپس تبدیل به قهرمانی خودخوانده می شود و نه گروگان گیرها (خصوصا موسی) بدمن هایی تیپیکال می گردند. کاپیتان فیلیپس سوپرمن نیست و سلاح او، نه در ویژگی های الهی، بلکه در هوش و ذکاوت و صبر و درایتش نهفته است و با اینکه در کل ماجرا هیچگونه گناهی ندارد، با او همانند یک شخصیت (و نه یک قهرمان) برخورد می شود و نماها و موسیقی (به استثنای یکی دو سکانس پایانی) تمام قد برای تقدیسش بکار نمی روند. گروگان گیرها نیز بدمن های تیپیکال نیستند و عواملی همچون قرار گرفتن در تلخای فقر و تبعیض و بی عدالتی و سلب مقام انسانیت از آن ها و در حسرت قرار گرفتن در محیطی جدید (که جملگی تم های پس زمینه ای فیلم هستند) و... سبب بروز چنین طغیانی در آنها می گردند. آنها به سی هزار دلار راضی نمی شوند، چون زخم بی عدالتی و تبعیض را ترمیم نمی کند و دست خالی نیز به خانه برنمی گردند، چون محیطشان عوض نمی شود (می خواهند محیطی نو بسازند) و ماجرای گروگان گیری را پیچیده تر کرده و تا مرز قتل کاپیتان فیلیپس پیش رفته و رویارویی با نیروی دریایی آمریکا را به جان می خرند، تا خودی نشان داده و دیده شوند و هویت و مقام سلب شده از خود را احیا و بازیابی کنند (بهره گیری از تم های پس زمینه ای در جهت به ثمر رساندن تم اصلی درام). در این میان، فیلمساز به شدت از قضاوت درباره ی شخصیت ها پرهیز کرده (نشان دهنده ی احترام به مخاطب و اعطای حق انتخاب به او) و آنقدر در شکل دهی نماها و میزانسن ها و روایت ماجرا بی طرفانه عمل می کند که اگر قاضی منصفی باشیم، نمی توانیم قاطعانه گروگان گیرها را محکوم کنیم. مگر نه اینکه پس از دستگیری غریبانه ی موسی، برای سرنوشت محتوم او دلسوزی می کنیم؟ و مگر نه اینکه پس از تماشای اجساد بی جان گروگان گیرها، آن هم در کلوزآپ، همچون کاپیتان فیلیپس (شاید نه به آن شدت) از آنچه گذشت بهم می ریزیم؟ و مگر نه اینکه پس از آنچه گذشت، درک بهتری نسبت به کنش و واکنش های گروگان گیرها می یابیم؟ و اینگونه است که فیلمساز، بدون هیچگونه نگاه توریستی و نژادی فقط و فقط ماجرای مد نظر خود را روایت کرده و حال اگر همین روایت بی طرفانه و شخصیت پردازی خاکستری "کاپیتان فیلیپس" را با آنچه همپیاله هایش می کنند، مقایسه کنیم، به ارزش های "کاپیتان فیلیپس" بیش از پیش پی می بریم. "کاپیتان فیلیپس" به عنوان فیلمی درام-اکشن دارای دو بخش نمایشی و درام است. بهره گیری از تم های پس زمینه ای در جهت به ثمر رساندن تم اصلی و همچنین نگاه و روایت بی طرفانه، بخش درام را غنی کرده و حال نوبت بخش نمایشی است که بخش درام را به ثمر رسانده و "کاپیتان فیلیپس" را تکمیل کند و اینجاست که میزانسن های تنش (نشان دهنده ی فضای بحرانی) و کلوزآپ های لرزان (نشان دهنده ی درون پر تب و تاب شخصیت ها) در کنار موسیقی متنی مخوف (جهت افزایش تعلیق) چاشنی محیط غالبا بسته ای می شوند که در آن، انگشت ها غالبا روی ماشه هستند (بازی با آتش) و تعلیق پشت تعلیق رقم خورده و آنچنان ما را میخکوب تماشای فیلم می کنند که انگار نه انگار که مشغول تماشای فیلمی دریایی (فیلمهایی که معمولا کمتر با استقبال مواجه می شوند) هستیم و اینگونه است که بخش نمایشی، بخش درام را به ثمر رسانده و "کاپیتان فیلیپس" را در جایگاهی بسیار فراتر و با ارزش تر از نظایر صرفا اکشنی و پاپ کورنی اش قرار می دهد. اما هرگز از یاد نبریم که اگر یک سوی ماجرای "کاپیتان فیلیپس" گروگان گیرها هستند سوی دیگر ماجرا ریچارد فیلیپسی است که ایفای نقشش را تام هنکس برعهده دارد و چه در نیمه ی اول (که جمع گروگان گرفته می شوند) و چه در نیمه ی دوم فیلم (که فیلمنامه ارتقا یافته و گروگان گیری منحصر به کاپیتان فیلیپس گشته و موقعیت دراماتیک تری شکل می گیرد) محور غالب رویدادها (اگر نگوییم تمام رویدادها) می باشد و همین به تنهایی برای اثبات کار دشواری که تام هنکس پیش رو داشت، کافی بوده و در این میان، بی انصافی است که هنکس را از میمیک های صورتش در لحظات صبوری و درایت گرفته تا وداع با خانواده اش در لحظات خطر و گریستن هایش پس از نجات و هنگام مداوا ببینیم، اما او را نستاییم. مخصوصا اینکه ایفای چنین نقشی (آن هم با مشخصه های ذکر شده) بدون یاری گرفتن از بازیگران مکمل گمنام فیلم، صورت پذیرفته تا تام هنکس، بار دیگر ثابت کند که بازی درخشانش در "دور افتاده" (که بازیگر مکملی برای یاری گرفتن وجود نداشت) تصادفی نبوده و حتی بازی های خارق العاده اش در "فیلادنفیا" و "فارست گامپ" با وجود بازیگران مکملی همچون دنزل واشنگتن و سالی فیلد، با اتکای حداکثری روی قابلیت ها و توانایی های خودش حاصل شده است. این همه، "کاپیتان فیلیپس" را به فیلمی متشخص و محترم تبدیل کرده که با وجود نظایر گوناگونش در سینمای آمریکا، همچنان برای مخاطب جذاب بوده و منجر می شود که همانطور که پس از اتمام خواندن کتاب ریچارد فیلیپس و اطلاع از آنچه بر او گذشت، به او آفرین می گوییم، پس از اتمام تماشای "کاپیتان فیلیپس" نیز بگوییم : ((آفرین کاپیتان پل گرینگراس))

0

نقدهای مرتبط با این اثر


در صورت تمایل نظر خود را درباره این نوشته بنویسید


نظر سایر کاربران

هنوز نظری ثبت نشده است