ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید
0
محسن باقری
۵ سال پیش - ۳ دقیقه مطالعه
منبعمشرق نیوز

کسی از فحش‌های سکانس شده کمال تبریزی به تبار ایرانی خبر ندارد!

«دیاثت» فعل یا رفتارِ کسی است که زنش را به غیر عرضه می‌کند؛ حالا کافی است جای زن را با «کشور» عوض کنیم. کدام بدتر است؟!البته پیش از این آقای جوادی آملی در دیدار با محمدرضا عارف در تاریخ یکشنبه19...

اصلاحیه : خب حالا که ابن یادداشت صاحبش بعد از دوسال پیدا و سوءتفاهم بنده محرز شد، وظیفه بنده که به عنوان بک فرد مدعی تربیت خود را مدیون مسعود فراستی میداند. نویسنده واقعی دو مطلب منتشر شده پیرامون فیلم "دونده زمین" را معرفی کزده تا اگر در تاریخ جایی برای خود پیدا کرد من در آن بی گناه باشم. چون قطعا برای خودم واضح و مبرهن است که یک سوءتفاهم بوده و گرنه از روی دست دیوید تامسون جعل می کردم نه این نقد را ... راستش گذر کنیم از اینکه این سوءتفاهم را اگر من مشخص نمی کردم تا دیار باقی هم این نقدها صاحب پیدا نمیکرد/ داستانش کمی شخصی می شود و وقت گیر فعلا تغییر سوءتفاهم واجب تر است. 

سوءتفاهم اینگونه شکل گرفت: بنده اطلاعی از وجود شاگرد دیگری نزد استاد مسعود فراستی نبودم. آن هم دقیقا هم نام و با اسم و فامیلی مشابه با بنده یعنی "محسن باقری" . _بماند که هنوز هم بی خبرم 

اما از طریق دوست مشترکمان دقیقا بعد از اینکه بنده نام نویسنده واقعی این مطالب را پرسیدم که چرا با نام من منتشر می شود؟ (بنا بر سابقه قبلی بنده یعنی سازنده و نویسنده وبلاگ مسعود فراستی) و حتی پرسش از اینکه آیا استاد میخواهد مظالبی را غیر از نام خودش مطالبی بنویسد و اینکار را از ظریق من انجام میدهد؟ گفت که خیر ایشان نویسنده دیگری هستند که حتی برای تو پستی اعتراض آمیز نوشته است . باز هم بماند که چرا این پست را آنقدر دیر مطرح کرد و چرا بعد از سوال من ؟ در این دو سال این پست کجا بوده و ... بماند 

بنده هم پوزخندی زده و از آن گذر کردم و پیشنهاد اصلاح مطالب را دادم اما جالب اینجاست هم نام تازه به دوران رسیده بنده را تهدید و قرارداد ترکمن چای برای بنده رو میکند که چون ایشان را نمیشناسم و چون از طریق واسطه این صحبت ها مطرح شد جوابی شبیه هیچوقت شاگرد فراستی رو تهدید  نکن دادم و کلی حرفهای دیگر که فعلا جایش این جا نیست... 

حال انسانیت حکم میکند که برای اصلاح  سوءتفاهم بیابم. اینکه چطور این دو نقد مربوط به فیلم دونده زمین است را به نویسنده اصلی آن یعنی "محسن باقری هرابرجانی" تغییر دهم را البته چون ایشان را نمیشناسم و تنها از طزیق دوست مشترک، دیالوگ های من و مونولوگ های  او منتقل می شد و باز این هم بماند که حتی با وجود درخواست های مکرر از دوست مشترک در رابطه با صحبت بی واسطه با قرد مذکور جوابی داده نشد و از نظر من هویت ایشان همچنان  حداقل برای شخص ینده کاملا مشخص نیست و تنها یک اسم است که آن هم کاملا با نام و نام خانوادگی من مشترک است. 

حال با توجه به محدودیت های شبکه اجتماعی "سلام سینما"، یرای تغییر این نام چاره ای به جز ساخت پروفایلی به نام ایشان ندارم. البته ساخت پروفایل در هر مملکتی آزاد است از جمله ایران پس هیچ مانعی نیست و نیاز به اجازه و تایید ایشان ندارد. هر چند با توجه به اینکه در پارگراف بالا عرض کردم، بنده هیچ راه ارتباطی با این فرد ندارم و نمیشناسم، که اجازه یا پیشنهادی یاب میلش را بگیرم. بی خیال، باز هم بگذریم ... خلاصه انکه دو یادداشت مذکور درباره فیلم دونده زمین را از این به پس _ در پروفایل "محسن باقری هرابرجانی" که از شاگردان استاد مسعود فراستی می باشد_مطالعه بفرمایید.  

این نقد به صفحه ای که در برچسب ها (تگ) آمده است منتقل شده است. 

 یا حق و بدرود 

محسن باقری هرابرجانی : کسی از فحش های سکانس شده کمال تبریزی به تبار ایرانی خبر ندارد! 

بخشی از نقد : فراستی در نقد دونده زمین کمال تبریزی، ضدملی بودن فیلمش را نقد کرد و با دقت و آگاهی، این فیلم و هر فیلم دیگری که ضد ایران و ایرانی است را به صفتِ «دیاثت فرهنگی» متصف کرد.

گروه فرهنگ و هنر مشرق-  کمال تبریزی با پاهایی باز و دستانی مشت‌کرده به پهلو و ژستی مثلا وسترن آمده روی جلد روزنامه اعتماد تا از غیب(!) خبر بیاورد که می‌خواهند سینمای ایران را تعطیل کنند و واویلتا.حتما منظورش فیلم خودش، دونده زمین است که اساسا ایران و ایرانی را «تعطیل» فرض کرده است و ایرانِ بی ناجی‌خارجی را تعطیل تمنا می‌کند. جوری نمادین ایستاده زیر جمله‌ی «می‌خواهند سینمای ایران را تعطیل کنند»که یعنی من مقاوم ایستاده‌ام و نمی‌گذارم.