ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

نقد فیلم مغز استخوان, درام خوش چفت و بست

عباس مدحجی
۲ ماه پیش - ۲ دقیقه مطالعه
امتیاز منتقد به فیلم :

ماجرایی بکر از یک مثلث غیر عشقی که کمتر فیلم ایرانی به آن پرداخته‌ و میگوید وقتی راه قانون و شرع از هم جدا میشود، نوبت تصمیم های سخت میرسد‌.

مغز استخوان تا مغز استخوان شما را درگیر خودش میکند. ماجرایی بکر از یک مثلث غیر عشقی که کمتر فیلم ایرانی به آن پرداخته‌ و میگوید وقتی راه قانون و شرع از هم جدا میشود، نوبت تصمیم های سخت میرسد‌.
 

فیلمساز تکلیفش را مشخص کرده اما در پرداخت به دوداستان اصلی (ازدواج مجدد و اثبات بی گناهی) دچار تشویش میشود. هرچه داستان پیشتر میرود و یکی از شعبده های راوی رو میشود، اوضاع هردوداستان هم بغرنج تر میشود و مخاطب برای پیگیری مصمم تر. اشکال انجایی رخ میدهد که قصه دچار حفره های سرباز و بی انتها میشود. اصولا اولین سوال این است که مجرم واقعی بودن یا نبودن عزتی چه تغییری در قصه ایجاد میکرد؟ اگر عزتی واقعا قاتل بود چه تفاوتی در ماجرا داشت؟ این و عدم پرداخت خوبِ شخصیت مجید هم کمی توی ذوق میزد. کسی که معتاد، عصبی و روانی  معرفی میشود در پایان دست کمی از یک فیلسوف شریف پیدا نمیکند و تنها به این خاطر به بستر نمیرود که حال شوهر دوم را درک میکند! این شخصیت شعاری را بگذاریم کنار شخصیت شعاری حسین با بازی حمیدی‌. مردی که حتی نمیتوانست اسم آن کار را بر زبان بیاورد در نهایت با رفتن زنش به بستر مردی دیگر ، حتی قبل از ایام عده ی شرعی موافقت میکند و ساعتی قبل از همبستری هم به دیدنش میرود !
 

جای موسیقی واقها در این فیلم خالی ست. موسیقی میتوانست  سکانسهای خوبی از این فیلم را ماندگار تد کند و مخاطب را پای فیلم میخکوب کند که متاسفانه اثری از آن نیست. سرعت فیلم روند خوبی دارد و مخاطب را خسته نمیکند خصوصا که داستان جذابی دارد و صحنه های دلهره آور و حساسش هم کم نیست. کارگردان بازی ها خوبی از بازیگران خوبی گرفته که نقش ها را باور پذیر کرده اند و تقریبا بار جذابیت فیلم را بدوش دارند.
 

فیلم چفت و بست خوبی دارد و رابطه ی علت و معلولی در آن اغلب خوبی رعایت شده‌ و بجز چند مورد، ابهامی در روایت ندارد مگر در پایانش. اگرچه فیلم ساز ترجیح داده پایان را به ذهن مخاطب بسپارد اما بنظر میرسد محتمل ترین پایان ، تلخ ترین پایان است چون اثری از بهبود اوضاع دیده نمیشود‌ و احتمالا مجید اعدام میشود ، صابر در چاله تعویض روغنی میمیرد، پیام را سرطان میبلعد و حسین هم به زن جنگجویش باز نمیگردد‌.
 

 فیلمساز البته از طعنه به سیستم قضایی و قانونی کشور هم دریغ نمیکند و میگوید در جاهایی که مهمترین و بدیهی ترین چیزها قابل دستکاری ست ، دیگر انداختن قتل به گردن دیگری ، امر چندان سختی نیست‌‌. در نهایت اگر بدنبال داستانی پرکشش و بازی خوب و درامی سرگرم کننده و تلخ هستید ، مغز استخوان ، مغز شما را قلقلک خواهد داد‌ خصوصا تعلیقی که در روابط بین انسانها ایجاد میکند.
 

این مطلب بعلت تنظیم در ایام جشنواره ممکن است دارای نواقصی باشد.
 

0

نقدهای مرتبط با این اثر


در صورت تمایل نظر خود را درباره این نوشته بنویسید


نظر سایر کاربران

امیر محمدزاده
۲ ماه پیش
اخه اینم شد نقد، بدیهی ترین چیزا رو نوشته در متن ، لطفا نقد درست تو ساییتون بزارید نه هر کسی که دو خط بنویسه بشه منتقد
خطر لو رفتن داستان
پاسخ: