ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید
0
مهران راستی
۴ سال پیش - ۷ دقیقه مطالعه
منبع(پایان مقاله آمده)

یتیمخانه:یتیمی و نابرادری تا وادادگی، قحطی و چپاول تا نفوذ

استعمار در سایه استحمار و استحمار گاه با گرسنگی پا به عرصه گذارده و می گذارد.قحطیِ بزرگ جنگ اوّل جهانی از جمله این موارد است،گرسنگی آغاز فریب و وابستگی نان آغاز وابستگی جانست.چراکه گرسنه نمیتواند...


                                                                                     یتیمی و نابرادری تا وادادگی

                                                                                       قحطی  و  چپاول  تا  نفوذ

                                                      *ما گرفتاریم اندر مثلث با سه فیل..........اَنگْلوفیل،اَمِریکوفیل،دارْکْنِسوفیل1*

   استعمار میسّر نمی شود مگر با استحمار و استحمار میسّر نمی گردد مگر در سایه ی تاریکی، و این تاریکی و جهالت نیز گاهی با فقر و گرسنگی پا به عرصه ی تاریخ گذارده و می گذارد. 

    قحطی بزرگ در دوره ی جنگ اوّل جهانی از جمله ی این موارد است، گرسنگی آغاز فریب و وابستگی نان آغاز وابستگی جان و مال است. چرا که جامعه ی گرسنه نمی تواند بیاندیشد و هر که را نیاندیشد به سادگی می توان فریفت. روباه پیر استعمار مسلّطِ بر این ابزار پلیتیکیِ قوی در این دوره توانست با گیج و سرگشته کردن حریف باز هم در شطرنجی کم هزینه مهره های خود را بچیند. برای بهتر شناختن قواعد بازی رقیب ابتدا به بررسی شرائط آن زمان می پردازیم:

    دولت منحوس و بی عرضه ی قاجار که بعد از حدود 2قرن نحوست خدمات بسیار ناچیزی برای ایران داشته؛_ که عمده ی آنهم ثمره ی  زحمات امیرکبیر فقید  و قائم مقام فراهانی بود _جز نارضایتی چیز دیگری عاید خود نکرده بود و مردم نیز دانسته بودند در سایه ی روحانیّت و با همراهی و هماهنگی این دو بال توانمند(مردم و روحانیّت)در تجربیّاتی نظیر تحریم تنباکو و انقلاب مشروطه می توان موفّق بود،راه دفاع از ملّت را در این سلسله ی ننگین یافته و توانسته بودند در اواخر قاجار علیه منافع استعمار انگلیس و به نفع منافع ملّی ایران گام بردارند(لغو قرارداد 1919وثوق الدوله).

    چشم آبیان حیله گر نیز از نارضایتی شدید مردم و غفلتشان استفاده کرده، با ایجاد قحطی بزرگ آن دوره و از میان برداشتن حدوداً نیمی از ملّت ایران و گرسنگی نیمی دیگر و با تشدیدِ دلزدگیِ مردم از قجرها توانستند دیکتاتور تازه نفسی به نام رضاخان میرپنج را بر قدرت بنشانند. هنوزهم در تاریخ شفاهی که سینه به سینه نقل می شود می شنویم که قبل از رضاشاه گرسنگی با مردم چها کرد و چنین کرد و بعد از او مردم از گرسنگی نجات یافتند و چه و چه. ولی هیچ کدامشان از قرارداد ننگین2 دیگری(بعد از لغو قرارداد دارسی) که بازهم با ابزاری دیگر به چپاول منابع ایران زمین می پرداخت نمی گوید؛هیچ یک از پهلوی فیل ها(دوستداران پهلوی) از سقوط ایران میرپنجی مقتدر در 1320 نمیگوید،از گرسنگی های جنگ دوّم جهانی و خفّتی که در استفاده ی تبعیض آمیز متّفقین از راه ها و جادّه های ایران بر سر ملّت آوردند نمی گوید(در خاطرات اشرف پهلوی به این مورد اشاره شده).

    آری ثمره ی تاریکیِ دست ساخته یِ آبی چشمانِ مدّعیِ تمدّن آن بود که گفته شد و شگفتا که بعدا از گذشت قریب یک قرن از این خاطره ی تلخ ملّی میهنی هنوز هم سخن راندن از ستم آن دوره ی روبَهِ پیر سخت است حتّی در مملکتی که مملکتِ ولیعصر است، مملکتِ امامِ زمان است و امامِ زمانی نیست، هنوز که هنوزِ منافعِ استعمار خبیث بریتانیا در داخل حامیانی دارد که حتّی تصویرگریِ ستم او را منع می کنند، تصویرگری ای که دیروز در قابِ نقش و نگار و نوشته بود و امروز در قابِ هنر هفتم، بله ارتباط خوب است و حسنه ولی برای پیشرفت نه برای تاریکی و ظلمات، و ارتباط خوب است به شرطِ شناخت و الّا هلاکت است و بس،نه برای بقایِ تاریکی و جهلِ از تاریکی ها، نه برای ندانستن. ارتباطی که با شرطِ تجاهل و در غفلت انداختنِ خلق باشد که پسرفت و تحجّرست نه پیشرفت و تفکّر.

   فیلم یتیم خانه ی ایران  تصویرگریِ دردمندی وطن دوست از این دیارِ ستم کشیده است. که جز با نامه ی قاضی القضّات3 اجازه ی اکران و دیده شدن نیافت.حال طرح یک سؤال!! مگر آبی چشمان از این دیار نرفتند؟!! اگر پاسخ آریست؟ چگونه شایعه یِ ممانعتِ جاسوسخانه یِ مکّارِ پیر را باور کنیم؟ ممانعتِ از نمایشِ نگارگریِ یک انقلابی را از ستمی کم نظیر در تاریخ؛ که با گذشت یک صده همچنان مانع از افشای آن میشوند.مگر آزادی سخن تنها برای تطهیر چهره پلیدشان است؟ که تا داده سخن سر دهی از ظلمشان و گویی شاگردِ این دیوسیرتِ پیر شیطانِ اعظم است*؛محکومی به جهالت و نادانی، تازه به دوران رسیدگی و بی اصل و نسبی، وطن فروشی و کاسب کاری!!!

   بله انقلاب قدرتشان را کاست،ولی ناپدید نساخت و ابزارشان را تغییر داد نه اینکه ابزاری دیگر و راه و روشی دیگر برای بریتانیا باقی نگذاشت.مغفول ماندن این هلوکاست حقیقی از دروس تاریخ و کتاب ها و حتّی تا سال ها برنامه های تلویزیونی خود نشانه یِ حضورِ همچنانیِ این جریان در عرصه یِ فرهنگی و نفوذ ریشه دار و کهنِ فکری در جریاناتِ روشنفکریست؛ که نه تنها در مطبوعات و انتشارات بلکه در بخشهایی از قدرت نیز نفوذ دارند. به دفعاتِ تکرارِ این واژه یِ تلخ در چند ساله ی اخیر از زبان زعیم شیعیان(حضرت آیت ا... خامنه ای)توجّه کنید.

   با نگاهی به داستانِ این اثر و قیاسِ آن با شرائطِ حال می بینیم که در آن زمان منوّرالفکران با قلم و مطبوعاتِ خود به سیاه نمایی و تبرئه یِ استادِ مکّارشان می پرداختند. امّا امروز با فشار بر هنرمندی که سخن می گوید از خباثتِ مربّیِ چشم آبیشان، دیروز سرباز و افسر انگلیسی مستقیماً و با دریدگی جولان می داد در این خاک  امّا امروز زمانه ی اینگونه رویارویی نیست و با «خُلل و فُرجِ نفوذ4»ی که در غمنامه ی برجام و در قالب واژگان است به مصاف می آیند؛ دیروز با قحطیِ عظیمی حاصل از آتش زدن و غارت و خریدِ مکّارانه،«خطراتِ متعدّد5» می آفریدند و امروز با تحمیلِ آن غمنامه در شرائطِ به اصطلاح صلح. دیروز مصداق این بیت بودیم:

                          مُلکِ ایران شده ویران ز سه فیل.................................................روسوفیل، انگلوفیل، آلمانوفیل

و امروز مصداقِ: 

                        ما گرفتاریم اندر مثلّث با سه فیل............................................... اَنگْلوفیل،اَمِریکوفیل،دارْکْنِسوفیل

      آری اهمّیت تاریخ برای عبرت گرفتن است و شباهت های آن واقعه با حوادث روز بسیار. آن زمان نان و جان و این زمان کار و صنعت،آن زمان گندم بود و خرید و غارت،این زمان آب سنگین است و خرید و سیمانریزی به کالندریا(قلب رآکتور)، آن زمان ممانعتِ از ورود گندم به کشور بود و امروز ممانعتِ از ورودِ نخبگان علمی به کشور(که به گفته ی دکتر صالحی رفت و آمدشان از بعدِ برجام محدود شده).آن زمان منعِ ساختِ راه آهن بود  و امروز منع غنی سازی6 (چرا که تا وابستگی اقتصادی نباشد وابستگی سیاسی بعید به نظر می رسد).در آن دوره جلوگیری از کار دانشکده حقوق7 ،در این دوره جلوگیری از فعّالیّت هایِ علمی و صنعتی و اخراج بعضی نخبگان علمیِ در حالِ تحصیل از برخی کشورها.در دوره ای قجرها گفتند این مادّه ی سیاه بد بو را از مملکت ببرید و در این دوران دکتر شیرزاد نماینده ی اسبق اصفهان میگوید هسته ای به چه کار 8 ؟!!!و مشابه اش را دکتر صالحی در مجلس در جواب  وکلای ملّت میگوید:«هر چند این موادّ هسته ای را به خارج میبرند ولی زباله اش را به داخل نمی آورند»؟!!در آن دوران غلّه را از ما خریدند و به دهها برابر قیمت رساندند امروز آب سنگین را میبرند و چه و چه ی هسته ای را در پزشکی نمیدهند.(به نقل از نخبه ی هسته ای در برنامه ی تاثریّا). دیروز اسماعیل خان و انبار غلّه و امروز..........ها و نفت(همان مادّه ی سیاه بدبو)،دیروز دارسی و امروز آی پی سی.امّا دیروز در خاک خودمان برایشان گورستان آفریدیم و امروز در دوردستها.دیروز قوا و نظم و نظامی نبود و هر چه بود آبی چشمان میدانستند امّا امروز به برکت پیری دانا اجازه یِ دیدارِ ساز و برگِ قوا _به رغمِ آن ستمنامه یِ موردِ اتّفاق_ را نمیدهند.

    انشاءا...که با ذکاوت و زیرکی مانعِ تحمیلِ چُنین غمنامه هایی بر این مُلک شویم و بدانیم که اگر دیروز سیّد ضیاءالدّین ها و ملکم خان ها و وثوق الدّوله ها و هویداها نوکرانِ این مکّار پیر بودند امروز غفلتِ از واژگان نوکر اوست و کلام خود راه نفوذ است نه شخص.

   حال چند سؤالِ دیگر از مدّعیانِ سینه چاکِ میهن پرستی و میهن دوستی که تا صحبتِ دین و دیانت و اسلام می شود  دادِ سخن سر می دهند که وایِ وطن وایِ ایرانِ باستان وایِ خلق که ما عرب نیستیم و آریایی، و عرب نمی پرستیم!!!نخست آنکه مگر فراموش کرده اید که عرب درعصرِ ایرانِ باستان استقلالِ سیاسی نداشته و به ایران و یا به روم  گرایش داشته و ایران آن دوران افتخارش تنوّع نژادی فراوان بوده؟ دوّم آنکه این گوی و این میدان، اگر میهن پرستید؟ کمتر از صد سالست که این فاجعه ی کشتار 9میلیونیِ ایرانیان رخ داده و نه هزاران سال؛ اگر مامِ میهن برایتان معنایی و مفهومی دارد این واقعه که کشتارش بیش از کشتار حمله ی مغول بوده را معترض شوید؛ برایش کمپین های چه و چه تشکیل دهید یا اثری از این واقعه یِ تلخ و سنگینِ معاصرِ حذف شده از تاریخ بسازید یا تنها اثری که از این قطعه ی محذوف تاریخ به پرده ی نقره ای نشسته را حمایت کنید.بله افتخاراتی عظیم با مایه های هنری و معماریِ متعدّد مانند تخت جمشید که یادآور ظلم یونانیان(مرکز وقت تمدّن غرب) در آن دوران نیز هست؛یقیناً مهمّ اند ولی 2300و اندی سالِ پیش نزدیکترست یا کمتر از صد سالِ پیش؟!تحوّلاتی که در شکل دهی به مرزهای کشورهای منطقه در نتیجه ی جنگ اوّل جهانی رخ داده مهمترند یا تحوّلات تاریخی 2500 سالِ پیش؟ (که البته اشاره یِ به آنها و ارزششان از باب اهمّیت ذاتیِ تاریخ قطعیست)کدامیک کاربردی ترند؟چرا این جماعت میهن پرست فقط عرب را بیگانه میدانند و بس، و سخن راندن از ستمِ چند جانبه یِ حقیقی و همچنان مداومِ بریتانیایِ کوچک را جنون و خطر آفرین میدانند؟!!حمله به سفارتشان درتهران را که کار بسیار ناپسند و از روی خشمی بود را توحّش میدانند ولی از حملاتی که به سفارت خودمان- قطعه ای از خاک کشور- در لندن شده هیچ نمی گویند(یکی از این موارد در اوایل انقلاب منجر به شهادت و مجروحیّت چند دیپلماتِ کشورمان شد.)؟ گویی به غربیان که میرسند دامانشان از دست میرود و خودشان را ذلیل می بینند.نکند غرورشان فقط به اسم عرب ستیزی و در باطن اسلام ستیزیست؟آیا نمی دانند دولتهای عرب هیچ گاه بدون حمایت و طرّاحی انگلوساکسن ها جنایتی نمیکنند چه در جنگ هشت ساله و چه در قضیّه ی گروهک های تروریستی؟آنانی که برای کشته شدن چند نفر بیگناهِ معدود در فرانسه زانویِ غم در بغل میگیرند و شمع عزا بر در سفارتِ فرانسه می افروزند چرا در برابرِ این کشتارِ عجیب سکوت میکنند؟ و آنانی که تمسخر میکردند مردِ سیاستی-مطالبه ی خسارت احمدی نژاد از دُوَلِ متفّق بابت حضور در ایران- را که طلب میکرد خسارت جنایت  اوّل و دوّم جهانی را در این سرزمین؛آیا نمیدانند برخی در دنیا از جمله افریقایی ها مطالبه یِ تاریخیِ خسارتِ 777 تریلیون دلاری از اروپائیها با محاسباتِ دقیق را در دستور کار قرار داده و اعلام کرده اند؟ و آیا نمی دانند هنوز اسرائیل بابت هلوکاست از آلمان خسارت میگیرد9؟ آیا حقیقتاً نژاد ما را برتر میدانند و در برابر غربیان عکس آن می اندیشند و نژادمان را ذلیلتر می پندارند؟


*مراد از دیو سیرتِ پیر انگلستان و مراد از شاگردش آمریکاست که امام آنرا شیطانِ بزرگ خواند و امروز تکرارِ آن سخن محکوم است به افراط!

1:    darkness به معنای تاریکی و پسوند فیل به معنای دوستدار و طرفدار است.

2:قرارداد 1933 که به موجب آن اختلافاتی بین ایران و شرکت نفت انگلیس به وجود آمد که منجر به قرارداد الحاقی گس-گلشاهیان گردید.به موجب قرارداد 1933 ایران موظّف به پرداخت مالیات به انگلیس بود پس اگر انگلستان مالیات را افزایش می داد چیزی برای ایران نمی ماند. همچنین معافیّت گمرکی قسمتی از واردات کمپانی و نیز معافّیت از عوارض گمرکی نفت های صادره از جمله مشکلات این قرارداد بود.(از mashreghnews.ir و tebyan.net)

3:رجوع شود به نامه تشکّر ابوالقاسم طالبی کارگردانِ فیلم از ریاست قوّه ی قضاء(کد خبر: 647671 mashreghnews.ir)

4:نامه ی تأیید مشروط برجام از سوی رهبری             5:همان

6:با هدف ادامه ی ترابری در کشور توسّط چهارپایان و در نتیجه هم اختلال در ترابری و هم گسترش قحطی به دلیل نیاز احشام به علوفه و غلّات.

7:به گفته ی دکتر پیروزمند(استاد دانشگاه تهران) در زمانِ رضاخان به طور کامل دانشکده حقوق فعالیّتش متوقّف شد که تدریس آن مباحث برای جلوگیریِ از ظلم هایی که در امور دیپلماتیک به کشور می شد مفید بود.

8:نطق او در مجلس ششم و همچنین در گفتگو با یک نشریه ی ایتالیایی که گفته بود: ما احتیاج به نیروگاه اتمی نداریم!!!!!!!!(به نقل از rooyeshnews.c om)

9:به نقل از www.asriran.com  کد خبر 95008 تاریخ 04/10/1388