ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید
0
پوریا فرخی
۳ سال پیش - ۱ دقیقه مطالعه
منبعپوریا فرخی

نگاهی بر فیلم بلندی، کالبد سرمایه؛ انسان به مثابه ماشین های زیستی

در فیلم بلندی شاهد هجو تاریک یوتوپیا در جهت زندگی شهروندان از طبقات مختلف اجتماعی و در خور شاخصه های رفاهی می باشیم. مرکزی افقی که با توجه به جایگاه اجتماعی شهروندان تعریف شده که چیدمان طبقاتی آن...

در فیلم High rise(بلندی) شاهد هجو تاریک یوتوپیا در جهت زندگی شهروندان از طبقات مختلف اجتماعی و در خور شاخصه های رفاهی می باشیم.
مرکزی افقی که با توجه به جایگاه اجتماعی شهروندان تعریف شده که چیدمان طبقاتی آن نگاهی ژرف از بالا به پایین دارد.
هرچه از جایگاه اجتماعی بالاتری برخوردار باشید، در طبقات بالاتر سکونت کرده، مردم طبقات پایین تر نسبت به طبقات بالا کینه و دشمنی دارند و در باطن ساکنین این برج از تمام جزییات زندگی یکدیگر باخبرند و به گونه رقابتی کینه توزانه خواهند داشت.
برجی که از قضا جایزه معماری برده و مورد تشویق و حمایت دولت آلمان قرار گرفته است.
در کابد برج، معمار آینده نگر(آقای رویال) خود در بالاترین طبقه سکونت دارد، بدون آنکه تماسی با طبقات پایین تر و ساکنین داشته باشد.
مکث؛ معماری که در میان مردم و ساکنین نیست و با روش های کنترل و برنامه ریزی شده، به ساختمان نگاه کرده است، بدون در نظر گرفتن روزمرگی ها و بی نظمی ها، کالبدی در خور اختلاف طبقاتی،فاقد خلاقیت و کنش جمعی.
در سکانسی از فیلم، آقای رویال خطاب به دکتر طبقه متوسط(رابرت لاینگ) می گوید که عنصری را در طراحی ساختمان فراموش کرده، اما عنصر فراموش شده چیست؟
همه چیز در ظاهر خوب پیش می رود تا اختلاف طبقاتی در سکانس مهمانی استخر، طی انحصاری کردن مکان، به اوج می رسد. شروع ناهنجاری ها نمودی بیرونی یافته، وضعیت برج آشفته می شود و قتل، خودکشی، تعرض به حقوق یکدیگر، دامنگیر ساکنین می شود‌.
در دیالوگی از فیلم هنگامی که آقای رویال، کارپرداز خود را اخراج می کند، کارپرداز خطاب به وی می گوید که برای او نه، که برای ساختمان کار میکند.
انسانی که از شمول ساختگی پیرامون خود فارغ شده و دست به جنون و فرزانگی می زند و موجبات تغییرات فضایی را فراهم میکند.
آیا می توان گفت عنصر فراموش شده، همان انسان است؟ انسانی که بدون در نظر گرفتن وجوه دیگر شخصیتی اش به تعریف زیست فضای او پرداخته است؟
آیا دیگری همان عنصر فراموش شده است؟
در فلسفه روانکاوی، دیگری بخشی از وجود آدمی است که غیر قابل دسترس، در وجود آدمی نهفته و تشکیل شده از ساختارهای اجتماعی و ارزش های عرفی می باشد(ارجاع به فیلم فرشته مرگ و حبس شدن انسان ها در مهمانی)
مکث؛ انحصاری کردن فضا، عدم حس مشترک و وقوع ناهنجاری.
نقش برنامه ریزان و ساختمان ها بر انسان چیست؟