ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید
1
رزا دهقان
۹ ماه پیش - ۲ دقیقه مطالعه

سينماي ژانر در ايران؛مهجور يا مقهور؟

طي سالهاي اخير سينماي اجتماعي ايران چه در جشنواره هاي داخلي و چه در جشنواره هاي خارجي موفقيت زيادي کسب کرده که همين موضوع باعث گرايش بيشتر کارگردانان تازه کار و جوانتر به اين دسته از قصه...

طي سالهاي اخير سينماي اجتماعي ايران چه در جشنواره هاي داخلي و چه در جشنواره هاي خارجي موفقيت زيادي کسب کرده

که همين موضوع باعث گرايش بيشتر کارگردانان تازه کار و جوانتر به اين دسته از قصه هاست.معضلات اجتماعي که پتانسيل

ساخت و پرداخت جذابتري نسبت به ساير مسائل دارند براي فيلمسازان موفقيت و سود زيادي به همراه خواهند داشت و براي

.همين هم هست که کمتر کارگرداني به نوآر،تريلر و غيره علاقه نشان مي دهد 

علي رغم شکست نسبي سينماي ژانر در گيشه(اگر فيلمهاي سينماي تجاري و کمدي هاي عامه پسند را به حساب بياوريم)اين فيلمها

پس از توزيع در شبکه ي نمايش خانگي با فروش خوبي مواجه ميشوند.مخاطبين جدي تر که به فرم و داستان بيشتر از ساير افراد

.اهميت مي دهند ترجيحشان تماشاي چنين فيلمهايي در منزل و به قولي"با خيال راحت"است 

هر فردي براي تماشاي فيلم در سالن سينما و روي پرده ي نقره اي چند اولويت و ملاک در نظر دارد.خيل عظيمي از مردم سينما را

صرفا راهي براي سرگرم شدن مي دانند و در نتيجه ي همين موضوع کمديهاي سخيف و سطح پاييني همچون آينه بغل،نهنگ

عنبر،پنجاه کيلو آلبالو و... خوب مي فروشند و فروششان حتي در سالنهاي محدود و سانسهاي نامناسب ميلياردي خواهد شد و

فيلمهاي جدي تر و قويتري همچون خفگي،گناهکاران(البته متوسط،نه قوي)،آخرين بار کي سحرو ديدي و ...که در سينماي ژانر

.دسته بندي ميشوند فروششان از حد خاصي نخواهد گذشت 

افزون بر تمام اينها،سينماي اجتماعي قدرت برقراري ارتباط بيشتري با مخاطبين دارد و دغدغه هاي آنها را در غالب داستاني عمدتا

تلخ و با پاياني نامشخص و کارگرداني متوسط عنوان مي کند.سينماي ژانر يک فرق عمده با سينماي اجتماعي و سينماي بدنه دارد

و آن تلاش براي برقراري تعادل دوسويه ميان قصه گو بودن و کارگرداني است.به اين معنا که مخاطب با تمام بيس هاي قصه گو

بودن اعم از شخصيت سازي،فضا سازي،ماجرا ،سوژه و فرم روايي در سينماي ژانر مواجه خواهد بودو داستان به دليل کاملا

استاندارد بودن دل بيننده را مي زند و او را وادار به ديدن فيلمي عملا ضعيفتر و سطح پايين تر مي کند.حال آنکه کارگرداني اثر

هم نقش قابل توجهي در جذب مخاطب دارد.نظير فيلم هايي همچون جن گير(ژانر وحشت)،سيکاريو(تريلر با يک فيلمبرداري

.(قدرتمند) و نيز گلادياتور(رئال تاريخي،شاهکار فراموش نشدني ريدلي اسکات 

سينماي ژانر همچون ادبيات ژانر در ايران رو فراموشيست.انتظاري هم البته وجود ندارد آن هم با وجور تمام بي مروتي هايي که

در کشور ما در حق سينما و فرهنگ ميشود.با حذف کردن و جمع و جور کردن يکي يکي جشنواره هاي داخلي،متاسفانه راه براي

.پيشرفت و حرکت به سوي نقطه ي روشن هنر هفتم بسته و دور خواهد شد 

رزا دهقان