ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید
0
مهیار محمد ملکی
۴ سال پیش - ۲ دقیقه مطالعه
منبعکتاب آناتومی فیلم

تصویر-مکان-فیلم(جلسه دهم)

فصل سوم  مبحث امروز  فیلم-مکان-تصویر (جلسه دهم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی ترکیب نماها:سکانس یا صحنه از ترکیب نماها با هم سکانس یا صحنه ساخته میشود به عقیده برخی نویسندگان...

فصل سوم 

مبحث امروز 

فیلم-مکان-تصویر (جلسه دهم)

منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی

#مهیارمحمدملکی


ترکیب نماها:سکانس یا صحنه


از ترکیب نماها با هم سکانس یا صحنه ساخته میشود به عقیده برخی نویسندگان میان صحنه و سکانس تفاوت وجود دارد 

صحنه: مجموعه ای از نما برای رویداد واحدی که در یک محل رخ میدهد 

سکانس:مجموعه نماهایی که بخش مستقلی از فیلم را تشکیل میدهند


بنابر تعریف بالا سکانس و صحنه مترادف و هم معنی اند و در عمل هم یکی هستند تنها تفاوت مهم میان ان دو این است که میتوان :

صحنه را در دل یک سکانس دید 

سکانس را نمیتوان در دل صحنه دید


سکانس ها بر چند نوع تقسیم بندی میشوند


۱-سکانس پیش از عنوان بندی 

۲-سکانس عنوان بندی 

۳-سکانس خطی 

۴-سکانس تداعی کننده 

۵-سکانس مونتاژ


لازم به ذکر است که این گونه سکانس ها ناسازگار نبوده و میتواند کنار هم قرار بگیرد


نکته مهم :سکانس های عنوان بندی یا پیش از عنوان بندی ممکن است هم خطی باشند (شروع .میانه .پایان)و هم با مونتاژی از نماهای مختلف حاصل شده باشد


نکته دوم :سکانس تداعی کننده میتواند سکانس خطی نیز باشد اما بر عکس ان لزوما صادق نیست


نکته سوم:مراد از سکانس تداعی کننده این است که رابطه و اتصال میان آغاز میانه و پایان بیشتر از اینکه روایی باشد بصری است


سکانس خطی


همانطور که قبلا عرض شد در این نوع سکانس هر رویداد با رویداد دیگر ارتباط دارد و نسخه کوچکتری از درام را با آغاز میانه و پایان خلق میکند بدین ترتیب که شروع سکانس رویداد را آغاز میکند 

میانه سکانس رویداد را گسترش میدهد

انتهای سکانس باز هم ماجرا را دنبال میکند و ان را به پایان میرساند


در بعضی سکانس های خطی ممکن است میان بعضی عناصر ارتباط وجود نداشته باشد که در ان صورت به ان سکانس حذفی میگویند بدین صورت که بعضی جزییات ان در راستای کشف روابط میان دو عنصر توسط تماشاگر حذف شده است


سکانس تداعی کننده


در بحث سکانس تداعی کننده همانند سکانس خطی ما با مجموعه نماهای آغازین میانه و پایان در ارتباط هستیم منتها با این تفاوت که در این نوع سکانس پارامتر ارتباطی آغاز و پایان سکانس بر خلاف سکانس خطی ،عامل روایی نیست و کاملا بصری میباشد


مانند فیلم بدنام از هیچکاک 

سکانس تداعی کننده شام زهرمار شده 

صحنه ۱:پیشنهاد نوشیدنی توسط آلیسیا 

صحنه ۲:خرید نوشیدنی توسط دولین 

صحنه ۳:جاگذاشتن نوشیدنی در ستاد مرکزی سازمان توسط دولین 

بدین ترتیب تصویر درشت بطری در صحنه ۲ عامل ارتباطی بصری صحنه یک و سه میباشد و به انها نوعی مرکز دراماتیک میبخشد


در حالت کلی در بحث سکانس تداعی کننده یک شی یا یک تصویر میتواند عامل انتقالی نامحسوس میان دو صحنه باشد


سکانس مونتاژ


مونتاژ واژه ای با معانی بسیار است وقتی واژه مونتاژ را برای توصیف سکانس به کار میرود میتوان ان را مجموعه نماهایی دانست که برای دست یابی به هدفی خاص در نظمی ویژه سازمان داده میشوند به عبارت دیگر در یک سکانس مونتاژ نماها به شکلی نظم میگیرند که در توالی سریعی یک یا چند رویداد را در زمانی بسیار فشرده تر از اصل بر پرده نمایش دهند


مونتاژ امریکایی (دهه ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ بسیار متداول بود ):مونتاژیست که از طریق دیزالو یا وایپ (روبش )زمان را در نماها شکسته و با هم ادغام میکند (نماها به جای یکدیگر مینشینند)


سکانس مونتاژ میتواند هم خطی و هم تداعی کننده باشد علاوه بر ان این نوع سکانس میتواند نمایش نماهای خود ترتیب زمانی داشته باشد


پایان بحث امروز 

منتقد و تحلیلگر متن:مهیار محمد ملکی

#مهیارمحمدملکی