ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

نقد فیلم زمین مهنت زده, Entranced Earth, سقوط بورژوائیسم به دست روشا

پژمان خلیل زاده
۴ سال پیش - ۴ دقیقه مطالعه
امتیاز منتقد به فیلم :

یکی از آثار مهم جنبش سینما نوو زمین محنت زده است که در راستای شعار فیلمسازش (یعنی: زیبایی شناسی گرسنگی و خشونت) به سمت و سویی انتقادی با زبانی کنایه آمیز و تلخ به تصویر کشیده می شود به نوعی که در طرفداری از مردم بی پناه و سختی کشیده از هیچ نقدی فاکتور نمی گیرد تا جایی که حتی در بخشی نوک پیکان را به سمت خود مردم نشانه می رود. این فیلم در اوج مشکلات اقتصادی و سیاسی برزیل ساخته شد و با تاثیر پذیری از سبک مدرن و جدید موج نو فرانسه و با ادامه دادن...

در دهه ی 60 میلادی که نقطه ی آغازین جریان های آوانگارد در سینما بود، جنبشی در کشور برزیل به راه افتاد که متناسب با فرم و محتوای مدرن موج نو فرانسه و موج نوهای کشورهای دیگر بود و یک تصویر رادیکال محور با نقد کوبنده از سیاست های این کشور به نمایش می گذاشت. نابغه ی این موج نو در سینمای برزیل در دهه ی 60 که بنام جربان نوو شناخته می شود، گلوبر روشا بود. فیلمسازی جوان و با استعداد که با زبان تند و تیزش با یک حس ناسیونالیستی فریاد مردم کشورش را به زبان تصویر تبدیل می کرد.

یکی از آثار مهم این جنبش زمین محنت زده است که در راستای شعار فیلمسازش (یعنی: زیبایی شناسی گرسنگی و خشونت) به سمت و سویی انتقادی با زبانی کنایه آمیز و تلخ به تصویر کشیده می شود به نوعی که در طرفداری از مردم بی پناه و سختی کشیده از هیچ نقدی فاکتور نمی گیرد تا جایی که حتی در بخشی نوک پیکان را به سمت خود مردم نشانه می رود. این فیلم در اوج مشکلات اقتصادی و سیاسی  برزیل ساخته شد و با تاثیر پذیری از سبک مدرن و جدید موج نو فرانسه و با ادامه دادن نئورئالیسمی روسیلینی وار، فرمی ساده را پایه گذاری کرد. همانطور که در فیلم می بینیم نوع روایت اثر خرده پیرنگی و پیچیده است و از موتیف فلاش بک در فلاش بک برای درام خود استفاده می کند. فیلم داستان جریان های بورژوا محوری را در شهر الدورادو نشان می دهد که برای گرفتن قدرت با هم به جدل می پردازند و در این بین مردم عادی و کشاورز به نوعی در این سیستم حکم ران، باید هضم شوند و چرخ رو به جلوی فئودالیسم الصاقی را بچرخانند تا سردمداران برای آزادی و سرنوشتشان تصمیم بگیرند. در فیلم همه چیز کنایه وار از سمت فیلمساز تعریف می گردد، از شهر الدورادو گرفته که مکانی است در افسانه های قدیم که جایگاه خدایان در آمریکای جنوبی بوده تا جریان ایده آلیستی که از دل بورژوا مسلک های بی درد، نشئت می گیرد. پائولو که یک شاعر روشنفکر است برای کمک به مردم و رسیدن به آزادی از طبقه ی سرمایه داری، به دنبال باز پس گیری قدرت از دست افراد بی مسئولیت و دست نشانده است. او با حمایت از فردی بنام ویرا می خواهد برای مردم محنت زده ی کشورش کاری انجام دهد اما اهداف ایده آلیستی همیشه در انتها به بن بست و درجا زدن می رسد و این همان بخشی است که روشا با تلخی و بی رحمی از آن یاد می کند و پایان فیلمش را هم بدون امید می بندد. طرفداری از مردم پرولتاریا و فرودست جامعه از سوی طبقه ی بورژوازی همیشه جزء شعارهای آنان محسوب می شود و فیلمساز در این اثر بحث برانگیزش به تحلیل مضمحل بودن این جریان که می توان آن را بورژوائیسم نام برد، می پردازد و با نمایش انشعاب شاخه های آن، در پایان برگ برنده را برای شاخه ای می گذارد که دست نشانده نیروی امپریالیسم خارجی است. این سه شاخه که هر کدام به صورت کنایه وار از دل این طیف بیرون می آید پس از گذار از آرمان هایشان نوبت به اضمحلال آنها فرا می رسد. روشنفکربورژوا مسلکی که به آنارشیسم و حتی نهلیسم می رسد و از آن سو فرماندار ویرایی که پس از به قدرت رسیدن راه انفعال را در پیش می گیرد که سر آخر طعمه ی یک کودتای مشکوک و خارجی می گردد. اما در این بین شاخه ی سوم که با به دست گرفتن بازوی پوپولیسم و آرمان فئودالیته مردم را طبقه بندی می کند، سر آخر به قدرت مطلق می رسد. دیاز فردی مقتدر و نماینده دگماتیک های تک وجهی است که از یک سو شعار مردمداری را می دهد و از سوی دیگر با امپریالیسم خارجی قرار و مدار می گذارد تا به کمک آنها کشور را با مردم کارگر و فرومایه اداره کند. فیلمساز با تصویر رئالیستی ای که فضای زیستگاهش ارائه می دهد به نوعی از ایدئولوژی گذار می کند چون تفکر پشت دوربین نه مارکسیستی افراطی است و نه وطن خواهی از نوع سوسیال ناسیونالیسم، بلکه روشا با آن حس تندخویی و آشوبگرش در جاهایی از فیلم با تلخی و زبان کنایه حرف می زند و در بخش هایی هم یک کمدی سیاه می آفریند که همین امر باعث می شود درام خرده پیرنگی فیلم با آن فرم منقطع و دوربین روی دستش، یک محتوای متضاد در دل فلاش بک هایش ایجاد کند. سبک روایی فیلم بیشتر شبیه به آثار گدار است. یعنی پلان هایی مخلوط و متواتر از پایان و آغاز و اواسط فیلم که به صورت مختلط می بینیم که اثر گذاری فیلم هم بر همین مبنا تعیین می شود. چنین روایت گسسته ای بسیار کار سختی برای یک فیلمساز است اما روشا با سبک مدرنش توانسته از پس آن بر بیاید و روایتی چند پاره خلق نماید. اگر به سکانس های واگرای فیلم دقت کنیم می بینیم که در بینشان با یک فاصله گذاری تعمدی، یک دیالیکتیک متضاد جریان دارد. پلان هایی که روزهای نخست جریان مردمگرای پائولو را نشان می دهد و در پس آن پلانهایی به صورت موازی زمان پسا قدرت ویرا را به تصویر می کشد که دوران فروپاشی آرمانی آنهاست.

روشا در این فیلم بورژوازی روشنفکر را هم قابل جمع با دموکراسی و مردم سالاری نمی داند و فقط آنها را در عیاشی های طیف مرفه در شهر خدایان (الدورادو) به تصویر می کشد که این خودش یک پارادوکس وجودی با آرمان خواهی پروتالریایی است. این آرمان پس از به قدرت رسیدن به دلیل خود مضمحل بودنش یا به آنارشیسم متوصل به پوچی می رسد و یا انفعال و از دست دادن قدرت نصیبش می گردد اما نقطه ی پیروزی آنجاست که سازمانی پنهانی بنام اکسپلینت که در فیلم هم به هیچ وجه توضیحی راجبش داده نمی شود، از جریانی برای به قدرت رسیدن حمایت کند که به نفع امیالش باشد. به نوعی می توان اینطور گفت که این کد مجهول، پیام فیلمساز در بطن محتوای اثرش است و با مجهول بودن آن سازمان می توان حدس زد که دست های خارجی و امپریال پشت ماجرا قرار دارند چون دیاز به کمک آنها در پایان تاج شاهی(خدایی) را در الدورادو به روی سر می گذارد و حتی کنار زدنش هم در خواب و خیال خلاصه می شود. اما در این بین روشا از مردم هم گله می کند و نشان می دهد که در پوپولیسم توده غرق شده اند با اینکه به قول شعار مردم پسند ویرا و دیاز که زمین برای مردم است آسمان برای کرکس ها، در مقابل لاشخورهایی دست نشانده در سکوت فرو می روند و به سمت همان آرمان دیاز رفته که می گوید: مردم کسی را قبول دارند که یا شمشیر به دست بگیرد و یا صلیب. حال پس از انفعال شاخه ی اول و دوم طیف بورژوا، مسیح مدرن از دل همین جریان با نام دیاز ظهور می کند تا دستی باشد برای عوام فریبی و سوء استفاده از تعصب های مردمی

زمین مهنت زده با اینکه فیلمی است سیاه و تلخ اما می توان آن را یکی از آثار مهم و تاثیر گذار سینمای سیاسی در تاریخ دانست که هم حرف بی پرده و بدون اغراق از دریچه ی نئورئالیسم می زند و هم دنباله رو سبکی از فیلمسازی با گرایشی مدرن است که همین موضوع راه را برای فیلمسازان با استعداد آمریکای لاتین در آینده باز کرد که تا چندین سال از جریان نوو تاثیر گرفتند 

1

نقدهای مرتبط با این اثر


در صورت تمایل نظر خود را درباره این نوشته بنویسید


نظر سایر کاربران

هنوز نظری ثبت نشده است