سعید سهیلی، حمید فرخ نژاد و پولاد کیمیایی در پشت صحنه فیلم «گشت 2»
سعید سهیلی، حمید فرخ نژاد و پولاد کیمیایی در پشت صحنه فیلم «گشت 2»