اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل / گزارش تصویری

برگزاری اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل به دبیری شهاب حسینی ‌‌با حضور کیانوش عیاری، حسام منظور، شبنم مقدمی، مهرداد صدیقیان و ...

اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل / گزارش تصویری

به گزارش سلام سینما، اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل به دبیری شهاب حسینی با حضور هنرمندان دوشنبه شب، ۲۷ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

کیانوش عیاری، محمود کلاری، گلاب آدینه، بهرام دهقانی و محمد داوودی هیات داوران اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل بودند.

حسام منظور

حسام منظور در اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل به دبیری شهاب حسینی ‌‌

حسام منظور در اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل

مهتاب کرامتی

مهتاب کرامتی در اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل به دبیری شهاب حسینی ‌‌

هادی حجازی‌فر

هادی حجازی فر در اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل به دبیری شهاب حسینی ‌‌

ستاره اسکندری

ستاره اسکندری در اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل به دبیری شهاب حسینی ‌‌

امین حیایی

امین حیایی در اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل به دبیری شهاب حسینی ‌‌

مه‌لقا باقری

مه لقا باقری در اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل به دبیری شهاب حسینی ‌‌

مهرداد صدیقیان

مهرداد صدیقیان در اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل به دبیری شهاب حسینی ‌‌

لیلی رشیدی

لیلی رشیدی در اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل به دبیری شهاب حسینی ‌‌

کیانوش عیاری

کیانوش عیاری در اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل به دبیری شهاب حسینی ‌‌

کیانوش عیاری در اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل

نسیم ادبی

نسیم ادبی در اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل به دبیری شهاب حسینی ‌‌

مسعود فروتن

مسعود فروتن در اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل به دبیری شهاب حسینی ‌‌

شبنم مقدمی

شبنم مقدمی در اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل به دبیری شهاب حسینی ‌‌

عبدالله اسکندری

عبدالله اسکندری در اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل به دبیری شهاب حسینی ‌‌

لادن مستوفی

لادن مستوفی در اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل به دبیری شهاب حسینی ‌‌

سعید راد

سعید راد در اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل به دبیری شهاب حسینی ‌‌

المیرا دهقانی

المیرا دهقانی در اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل به دبیری شهاب حسینی ‌‌

سیاوش طهمورث

سیاوش طهمورث در اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل به دبیری شهاب حسینی ‌‌

پردیس احمدیه

پردیس احمدیه در اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل به دبیری شهاب حسینی ‌‌

شهاب حسینی

شهاب حسینی در اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل

نازنین فراهانی

نازنین فراهانی در اولین جشن فیلم کوتاه اندیشکده مستقل به دبیری شهاب حسینی ‌‌

 

نظرهای منتشر شده