فرش قرمز فیلم عنکبوت مقدس در کن 2022/ گزارش تصویری

عکس‌های زهرا امیرابراهیمی، علی عباسی، مهدی بجستانی و ... در فرش قرمز، فتوکال و نشست خبری فیلم عنکبوت مقدس(Holy Spider) در هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن

فرش قرمز فیلم عنکبوت مقدس در کن 2022/ گزارش تصویری

به گزارش سلام سینما فیلم سینمایی «عنکبوت مقدس»(Holy Spider) ساخته علی عباسی برای اولین بار در هفتاد و پنجمین جشنواره کن (سال ۲۰۲۲) به نمایش درآمد.

مراسم فرش قرمز فیلم «عنکبوت مقدس» در هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن

زهرا امیر ابراهیمی، علی عباسی، مهدی بجستانی در مراسم فرش قرمز فیلم «عنکبوت مقدس»(Holy Spider) در جشنواره فیلم کن 2022

زهرا امیرابراهیمی به همراه عوامل فیلم عنکبوت مقدرس در کن 2022

زهرا امیر ابراهیمی و علی عباسی در فرش قرمز فیلم «عنکبوت مقدس»(Holy Spider) در هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن 

زهرا امیر ابراهیمی و علی عباسی در جشنواره فیلم کن برای فیلم عنکبوت مقدس

زهرا امیر ابراهیمی در فرش قرمز فیلم عنکبوت مقدس

زهرا امیر ابراهیمی در جشنواره فیلم کن 2022 برای فیلم جدید خود عنکبوت مقدس

عوامل فیلم عنکبوت مقدس بر فرش قرمز نمایش این فیلم در کن 2022

نومی راپاس از اعضای هیئت جوری جشنواره کن 2022 بر فرش قرمز فیلم «عنکبوت مقدس»(Holy Spider) 

نومی راپاس بر فرش قرمز فیلم عنکبوت مقدس

نومی راپاس بر فرش قرمز فیلم عنکبوت مقدسمایکل فاسبندر مهمان فرش قرمز فیلم «عنکبوت مقدس»(Holy Spider) در هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن 

مایکل فسبند مهمان ویژه فرش قرمز فیلم عنکبوت مقدس

آلیسیا ویکاندر همسر مایکل فاسبندر، مهمان ویژه فرش قرمز فیلم «عنکبوت مقدس»(Holy Spider) در جشنواره فیلم کن 2022 

الیسیا ویکاندر در فرش قرمز فیلم عنکبوت مقدس به عنوان مهمان ویژه در جشنواره فیلم کن

مراسم فتوکال و کنفرانس مطبوعاتی فیلم «عنکبوت مقدس» در جشنواره کن 2022 

مهدی بجستانی و زهرا امیر ابراهیمی در مراسم فتوکال فیلم «عنکبوت مقدس» در جشنواره کن 2022 

مهدی بجستانی و زهرا امیر ابراهیمی در مراسم فتوکال فیلم عنکبوت مقدس در جشنواره کن 2022

زهرا امیر ابراهیمی در فتوکال فیلم عنکبوت مقدس کن 2022

مهدی بجستانی بازیگر نقش سعید حنایی در فیلم «عنکبوت مقدس» 

مهدی بجستانی بازیگر نقش سعید حنایی در فیلم عنکبوت مقدس

مهدی بجستانی در فتوکال فیلم عنکبوت مقدس در جشنواره فیلم کن 2022

علی عباسی در مراسم فتوکال فیلم «عنکبوت مقدس» در جشنواره کن 2022 

علی عباسی در فتوکال فیلم عنکبوت مقدس کن 2022

علی عباسی درحال گرفتن عکس با گوشی در فتوکال فیلم عنکبوت مقدس کن 2022

سارا فضیلت در فتوکال فیلم «عنکبوت مقدس» 

سارا فضیلت در فتوکال فیلم عنکبوت مقدس کن 2022

سارا فضیلت در فتوکال فیلم عنکبوت مقدس در کن 2022نیما اکبرپور در مراسم فتوکال «عنکبوت مقدس» 

نیما اکبرپور در مراسم  فتوکال فیلم عنکبوت مقدس کن 2022

مصباح طالب در فتوکال فیلم عنکبوت مقدس در کن 2022

کنفرانس مطبوعاتی فیلم «عنکبوت مقدس» در هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن 

علی عباسی در کنفرانس مطبوعاتی فیلم جدیدش عنکبوت مقدس در کن 2022

علی عباسی در کنفرانس مطبوعاتی فیلم عنکبوت مقدس 2022

زهرا امیر ابراهیمی و علی عباسی در کنفرانس مطبوعاتی فیلم عنکبوت مقدس

زهرا امیر ابراهیمی و علی عباسی در کنفرانس مطبوعاتی فیلم عنکبوت مقدس

 

نظرهای منتشر شده

پربازدیدترین خبرهای روز