گزارش تصویری اکران و نشست فیلم ۲۸۸۸/جشنواره فجر ۴۰

عکس‌های اکران و نشست فیلم «۲۸۸۸» در چهلمین جشنواره فجر با حضور کامبیز دیرباز،‌ علی اوجی،‌ نرگس محمدی،‌ شیرین اسماعیلی و مهدی صباغی و ...

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم ۲۸۸۸/جشنواره فجر ۴۰

به گزارش سلام سینما، در نهمین روز از چهلمین جشنواره فیلم فجر در خانه رسانه، فتوکال و نشست خبری فیلم «۲۸۸۸» با حضور جمعی از عوامل فیلم و اصحاب رسانه برگزار شد.

نرگس محمدی و علی اوجی

نرگس محمدی و علی اوجی در فتوکال فیلم 2888 در چهلمین جشنواره فیلم فجر

نرگس محمدی

نرگس محمدی در فتوکال فیلم 2888 در چهلمین جشنواره فیلم فجر

نرگس محمدی در نشست خبری فیلم 2888 - فجر 40
علی اوجی

علی اوجی در فتوکال فیلم 2888 در چهلمین جشنواره فیلم فجر

علی اوجی در نشست خبری فیلم 2888 - فجر 40

عکس علی اوجی در نشست خبری فیلم 2888 - فجر 40

مهدی صباغی و شیرین اسماعیلی

شیرین اسماعیلی و مهدی صباغی در فتوکال فیلم 2888 در چهلمین جشنواره فیلم فجر

شیرین اسماعیلی و همسرش مهدی صباغی در فتوکال فیلم 2888 در چهلمین جشنواره فیلم فجر

عکس های شیرین اسماعیلی و مهدی صباغی در فتوکال فیلم 2888 در چهلمین جشنواره فیلم فجر

شیرین اسماعیلی

شیرین اسماعیلی در فتوکال فیلم 2888 در چهلمین جشنواره فیلم فجر

شیرین اسماعیلی در نشست خبری فیلم 2888 - فجر 40

عکس شیرین اسماعیلی در نشست خبری فیلم 2888 - فجر 40

کامبیز دیرباز

کامبیز دیرباز در فتوکال فیلم 2888 در چهلمین جشنواره فیلم فجر

عکس کامبیز دیرباز در فتوکال فیلم 2888 در چهلمین جشنواره فیلم فجر

کامبیز دیرباز در فتوکال فیلم 2888 در چهلمین جشنواره فیلم فجر - فجر 40

کامبیز دیرباز در نشست خبری فیلم 2888 - فجر 40

سامان احتشامی و همسرش

سامان احتشامی و همسرش در فتوکال فیلم 2888 در چهلمین جشنواره فیلم فجر

سامان احتشامی در نشست خبری فیلم 2888 - فجر 40

سیاوش مفیدی

سیاوش مفیدی در فتوکال فیلم 2888 در چهلمین جشنواره فیلم فجر

سیاوش مفیدی در نشست خبری فیلم 2888 - فجر 40

وحید هاشمیان

وحید هاشمیان در فتوکال فیلم 2888 در چهلمین جشنواره فیلم فجر

کیوان علیمحمدی

سیاوش مفیدی در نشست خبری فیلم 2888 - فجر 40

کیوان علیمحمدی و سیاوش مفیدی

سیاوش مفیدی و کیوان علیمحمدی در فتوکال فیلم 2888 در چهلمین جشنواره فیلم فجر

عکس سیاوش مفیدی و کیوان علیمحمدی در فتوکال فیلم 2888 در چهلمین جشنواره فیلم فجر

علی اکبر حیدری

علی اکبر حیدری در نشست خبری فیلم 2888 - فجر 40

علی اکبر حیدری در نشست خبری فیلم 2888 - فجر 40

کیوان علیمحمدی، سیاوش مفیدی و علی اکبر حیدری

سیاوش مفیدی و کیوان علیمحمدی و علی اکبر محمدی در فتوکال فیلم 2888 در چهلمین جشنواره فیلم فجر

عوامل و بازیگران فیلم «۲۸۸۸»

علی اوجی و سیاوش مفیدی و کیوان علیمحمدی در فتوکال فیلم 2888 در چهلمین جشنواره فیلم فجر

فتوکال فیلم 2888 در چهلمین جشنواره فیلم فجر

عوامل و بازیگران فیلم 2888 در فتوکال فیلم 2888 در چهلمین جشنواره فیلم فجر

عکس های فتوکال فیلم 2888 در چهلمین جشنواره فیلم فجر

نظرهای منتشر شده

پربازدیدترین خبرهای روز