گزارش تصویری اکران و نشست فیلم ملاقات خصوصی/جشنواره فجر ۴۰

عکس‌های اکران و نشست فیلم «ملاقات خصوصی» در چهلمین جشنواره فجر با حضور پری‌ناز ایزدیار، هوتن شکیبا، سیاوش چراغی پور،‌ نادر فلاح، بابک بهشاد و ...

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم ملاقات خصوصی/جشنواره فجر ۴۰

به گزارش سلام سینما، در چهارمین روز از چهلمین جشنواره فیلم فجر در خانه رسانه، فتوکال و نشست خبری فیلم «ملاقات خصوصی» با حضور جمعی از عوامل فیلم و اصحاب رسانه برگزار شد.

پری‌ناز ایزدیار

پریناز ایزدیار در فتوکال فیلم ملاقات خصوصی - فجر 40

پریناز ایزدیار در نشست فیلم ملاقات خصوصی - فجر 40

هوتن شکیبا

هوتن شکیبا در فتوکال فیلم ملاقات خصوصی - فجر 40

عکس هوتن شکیبا در فتوکال فیلم ملاقات خصوصی - فجر 40

فتوکال فیلم ملاقات خصوصی - هوتن شکیبا - فجر 40

هوتن شکیبا در نشست خبری فیلم ملاقات خصوصی - فجر 40

پریناز ایزدیار و هوتن شکیبا

پریناز ایزدیار و هوتن شکیبا در فتوکال فیلم ملاقات خصوصی

سیاوش چراغی‌پور

سیاوش چراغی پور در فتوکال فیلم ملاقات خصوصی - فجر 40

عکس سیاوش چراغی پور در فتوکال فیلم ملاقات خصوصی - فجر 40

نادر فلاح

نادر فلاح در فتوکال فیلم ملاقات خصوصی - فجر 40

نادر فلاح در نشست خبری فیلم ملاقات خصوصی - فجر 40

نادر فلاح و پیام احمدی‌نیا

نادر فلاح و پیام احمدی نیا در نشست خبری فیلم ملاقات خصوصی

بابک بهشاد

بابک بهشاد در فتوکال فیلم ملاقات خصوصی - فجر 40

عکس بابک بهشاد در فتوکال فیلم ملاقات خصوصی - فجر 40

امید شمس

امید شمس در فتوکال فیلم ملاقات خصوصی - فجر 40

امید شمس در نشست خبری فیلم ملاقات خصوصی - فجر 40

پری‌ناز ایزدیار و امید شمس

پریناز ایزدیار و امید شمس در نشست خبری فیلم ملاقات خصوصی

ایمان شمس

ایمان شمس در فتوکال فیلم ملاقات خصوصی - فجر 40

رویا تیموریان

رویا تیموریان در نشست خبری فیلم ملاقات خصوصی - فجر 40

رویا تیموریان و سیاوش چراغی‌پور

رویا تیموریان و سیاوش چراغی پور در نشست خبری فیلم ملاقات خصوصی - فجر 40

رویا تیموریان، سیاوش چراغی‌پور و هوتن شکیبا

هوتن شکیبا،‌ رویا تیموریان و سیاوش چراغی پور درنشست خبری فیلم ملاقات خصوصی - فجر 40

امید شمس، پریناز ایزدیار، هوتن شکیبا و امیر بنان

پریناز ایزدیار و هوتن شکیبا و امید شمس و امیر بنان  در فتوکال فیلم ملاقات خصوصی - فجر 40

امید شمس و ایمان شمس

امید شمس و ایمان شمس در فتوکال فیلم ملاقات خصوصی - فجر 40

زیبا کرمعلی

زیبا کرمعلی در اکران فیلم ملاقات خصوصی در جشنواره فجر

زیبا کرمعلی و متین حیدری‌نیا

متین حیدری نیا و زیبا کرمعلی در اکران فیلم ملاقات خصوصی

پیام احمدی نیا و هوتن شکیبا

پیام احمدی نیا و هوتن شکیبا در فتوکال فیلم ملاقات خصوصی - فجر 40

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده