مهناز افشار در فرش قرمز یک فیلم کوتاه / گزارش تصویری

تصاویری از مهناز افشار در فرش قرمز فیلم کوتاه «My Name is Jocy» در فرانکفورت

مهناز افشار در فرش قرمز یک فیلم کوتاه / گزارش تصویری

به گزارش سلام سینما، مهناز افشار شب گذشته در فرش قرمز فیلم کوتاه «My Name is Jocy» در فرانکفورت حضور داشت.

عکس مهناز افشار در فرش قرمز - مهناز افشار در فرانکفورت

عکس مهناز افشار در فرش قرمز یک فیلم کوتاه در فرانکفورت - مهناز افشار در آلمان

تصاویر جدید از مهناز افشار در فرانکفورت

لباس مهناز افشار در فرش قرمز فیلم کوتاه «my name is josy»

عکس های مهناز افشار در فرش قرمز

پوشش مهناز افشار در فرش قرمز یک فیلم کوتاه در فرانکفورت

نظرهای منتشر شده