تجمع هنرمندان برای حمایت از مردم جنوب کشور

امروز چهارشنبه ۳۰ تیر تجمعی مسالمت‌آمیز از سوی سینماگران در پارک‌ هنرمندان تهران و در حمایت از مردم جنوب کشور که با مشکل بی‌آبی مواجه هستند، برگزار شد.

تجمع هنرمندان برای حمایت از مردم جنوب کشور

به گزارش سلام سینما، ظهر امروز چهارشنبه ۳۰ تیرماه تجمعی مسالمت‌آمیز از سوی سینماگران در پارک‌ هنرمندان در شهر تهران و در حمایت از مردم جنوب کشور که با مشکل بی‌آبی مواجه هستند، برگزار شد. این تجمع با همکاری نیروی انتظامی تا ساعت ۱۵ ادامه داشت.
چهره‌های مختلفی از سینماگران از جمله کیانوش عیاری، مسعود کیمیایی، محسن امیریوسفی، آزاده صمدی، نوید محمدزاده، فرشته حسینی، مجید صالحی، پدرام شریفی، پگاه آهنگرانی، محمد بحرانی، کاوه سجادی حسینی، روزبه سجادی حسینی، علی مردانه، احسان عبدی‌پور و ده‌ها نفر دیگر از هنرمندان سینما در این برنامه حضور یافتند.

فرشته حسینی و نوید محمدزاده

نوید محمدزاده و فرشته حسینی در تجمع هنرمندان برای حمایت از مردم خوزستان

 

کیانوش عیاری

کیانوش عیاری در تجمع هنرمندان برای حمایت از مردم خوزستان

 

مجید صالحی

مجید صالحی در تجمع هنرمندان برای حمایت از مردم خوزستان

مسعود کیمیایی

مسعود کیمیایی در تجمع هنرمندان برای حمایت از مردم خوزستان

مسعود کیمیایی کارگردان در تجمع هنرمندان برای حمایت از مردم خوزستان

پدرام شریفی

پدرام شریفی در تجمع هنرمندان برای حمایت از مردم خوزستان

 

پگاه آهنگرانی و سجاد افشاریان

پگاه آهنگرانی و سجاد افشاریان در تجمع هنرمندان برای حمایت از مردم خوزستان

 

احسان عبدی پور

احسان عبدی پور در تجمع هنرمندان برای حمایت از مردم خوزستان

 

مهرداد خوشبخت

مهرداد خوشبخت در تجمع هنرمندان برای حمایت از مردم خوزستان

تجمع هنرمندان در حمایت از خوزستان

 تجمع هنرمندان در پارک هنرمندان برای حمایت از مردم خوزستان

 

نظرهای منتشر شده