بهروز وثوقی برای بازگشت به ایران مانعی ندارد

رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور: بهروز وثوقی برای آمدن به ایران هیچ مانعی ندارد.

بهروز وثوقی برای بازگشت به ایران مانعی ندارد

به گزارش سلام سینما به نقل از موسسه هنرمندان پیشکسوت، رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور گفت:

«با هماهنگی‌های انجام شده با مسئولان کشور همه هنرمندان، خوانندگان و ورزشکاران خارج از کشور از جمله بهروز وثوقی برای آمدن و ماندن در ایران هیچ مانعی ندارند و بستر بازگشت آنها مهیا شده است.»

نظرهای منتشر شده