ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

روز سوم و چهارم جشنواره جهانی فیلم فجر 38/ گزارش تصویری

۲۰ روز پیش
عکس‌های بازیگرانی چون میترا حجار، ستاره اسکندری، حمید فرخ نژاد، پرویز پرستویی، بهرنگ علوی و ... در روز سوم و چهارم سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

به گزارش سلام سینما سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر از چهارشنبه، 5 خرداد ماه در پردیس سینمایی چارسو آغاز به کار کرده است.

روز چهارم سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر:

پرویز پرستویی

پرویز پرستویی - سی وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر - چارسو

پرویز پرستویی در سی وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر - چارسو

سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پرویز پرستویی

 

بهرنگ علوی

بهرنگ علوی - سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر - اکران شهربانو

بهرنگ علوی - سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر - اکران شهربانو - چارسو

اکران شهربانو در سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر - بهرنگ علوی

 

بهرنگ علوی و پدرش

بهرنگ علوی و پدرش در اکران شهربانو در سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

 

بهرنگ علوی و یوسف تیموری

بهرنگ علوی - یوسف تیموری - سی وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

 

گلاره عباسی

گلاره عباسی - سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر - اکران شهربانو

گلاره عباسی - سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر - اکران شهربانو - چارسو

گلاره عباسی - جشنواره جهانی فیلم فجر۳۸- اکران شهربانو

 

گلاره عباسی و مریم بحرالعلومی

گلاره عباسی - مریم بحرالعلومی - سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر - اکران شهربانو

 

گلاره عباسی و ترنم کاظمی

گلاره عباسی - ترنم کاظمی - اکران شهربانو - سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

 

امیریل ارجمند

امیریل ارجمند - سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر - چارسو

امیریل ارجمند در سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در چارسو

 

امیریل ارجمند و مریم بحرالعلومی

امیریل ارجمند - مریم بحرالعلومی - سی وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

 

فرشته صدرعرفایی

فرشته صدر عرفایی - اکران شهربانو در چارسو - سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

 

مهوش وقاری

مهوش وقاری در سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر - چارسو

 

غزال نظر

غزال نظر در سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر - چارسو

 

جوانه دلشاد

جوانه دلشاد در سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

 

روح الله زمانی

روح الله زمانی - سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

 

روز سوم سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر:

میترا حجار

میترا حجار - سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر - چارسو

چارسو - فجر جهانی 38 - میترا حجار

 

ستاره اسکندری

ستاره اسکندری - سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر - ستاره اسکندری - چارسو

جشنواره جهانی فجر ۳۸ - ستاره اسکندری

 

حمید فرخ نژاد

حمید فرخ نژاد - اکران سیارک - سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

حمید فرخ نژاد - اکران سیارک - چارسو - جشنواره جهانی فیلم فجر ۳۸

اکران سیلرک - چارسو - سی وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر - حمید فرخ نژاد

 

کوروش سلیمانی

کوروش سلیمانی - سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر - چارسو

 

مهدخت مولایی

مهدخت مولایی - اکران بوتاکس - سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

 

همایون ارشادی

همایون ارشادی - سی و هشتمین جشنواره جهانی فجر

همایون ارشادی - سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر - چارسو

چارسو - جشنواره جهانی فیلم فجر38 - همایون ارشادی

 

همایون ارشادی و میترا حجار

همایون ارشادی - میترا حجار - سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر - چارسو

 

تورج اصلانی

تورج اصلانی - سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر - چارسو

سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر - تورج اصلانی

 

تورج اصلانی،‌ کوروش سلیمانی و همایون ارشادی

تورج اصلانی - همایون ارشادی - کوروش سلیمانی - سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

 

بهرنگ دزفولی زاده

بهرنگ دزفولی زاده - سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

 

نظرهای منتشرشده