ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

گزارش تصویری از نشست خبری «مردن در آب مطهر» در فجر 38

یک سال پیش
عکس های نوید محمودی، جمشید محمودی، علی شادمان، ندا جبرئیلی و سوگل خلیق در نشست خبری فیلم «مردن در آب مطهر» در جشنواره فجر 38

به گزارش سلام سینما نشست خبری فیلم «مردن در آب مطهر» با حضور نوید محمودی، جمشید محمودی، علی شادمان، ندا جبرئیلی، سوگل خلیق، علیرضا آراء، متین حیدری‌نیا، پیمان مقدمی و با اجرای محمود گبرلو پنجشنبه هفدهم بهمن ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

ندا جبرائیلی - گزارش تصویری - نشست خبری «مردن در آب مطهر» - فجر 38

ندا جبرائیلی - گزارش تصویری - نشست خبری «مردن در آب مطهر» - جشنواره فیلم فجر 38

ندا جبرائیلی - گزارش تصویری - نشست خبری فیلم «مردن در آب مطهر» - جشنواره فیلم فجر 38

ندا جبرائیلی - سوگل خلیق - گزارش تصویری - نشست خبری فیلم «مردن در آب مطهر» - جشنواره فیلم فجر 38

ندا جبرائیلی - سوگل خلیق - گزارش تصویری - نشست خبری«مردن در آب مطهر» - جشنواره فجر 38

نوید محمودی - گزارش تصویری - نشست خبری فیلم «مردن در آب مطهر» - جشنواره فیلم فجر 38

نوید محمودی - گزارش تصویری - نشست خبری «مردن در آب مطهر» - جشنواره فجر 38

پیمان مقدمی - گزارش تصویری - نشست خبری فیلم «مردن در آب مطهر» - جشنواره فیلم فجر 38

سوگل خلیق - گزارش تصویری - نشست خبری فیلم «مردن در آب مطهر» - جشنواره فیلم فجر 38

سوگل خلیق - گزارش تصویری - نشست خبری «مردن در آب مطهر» - جشنواره فجر 38

سوگل خلیق - گزارش تصویری - نشست خبری فیلم «مردن در آب مطهر»

گزارش تصویری - نشست خبری فیلم «مردن در آب مطهر» - جشنواره فیلم فجر 38

گزارش تصویری - نشست خبری - بازیگران فیلم «مردن در آب مطهر» - جشنواره فیلم فجر 38

متین حیدری نیا - گزارش تصویری - نشست خبری فیلم «مردن در آب مطهر» - جشنواره فیلم فجر 38

جمشید محمودی - گزارش تصویری - نشست خبری فیلم «مردن در آب مطهر» - جشنواره فیلم فجر 38

علی شادمان - گزارش تصویری - نشست خبری فیلم «مردن در آب مطهر» - جشنواره فیلم فجر 38

علیرضا آرا - گزارش تصویری - نشست خبری فیلم «مردن در آب مطهر» - جشنواره فیلم فجر 38

عکس: سینا فخاری

نظرهای منتشرشده