ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

گزارش تصویری از نشست خبری «خوب بد جلف 2 ارتش سری» در فجر 38

۱۰ ماه پیش
عکس های پیمان قاسم‌خانی، پژمان جمشیدی، سام درخشانی، حامد کمیلی و ریحانه پارسا در نشست خبری «خوب بد جلف 2: ارتش سری» در جشنواره فجر 38

به گزارش سلام سینما نشست خبری فیلم «خوب بد جلف 2 ارتش سری» با حضور پیمان قاسم‌خانی، محسن چگینی، پژمان جمشیدی، سام درخشانی، حامد کمیلی، ریحانه پارسا، میثم مولایی و ... چهارشنبه شانزدهم بهمن‌ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

حامد کمیلی - گزارش تصویری - نشست خبری «خوب بد جلف 2 ارتش سری» - فجر 38

گزارش تصویری - نشست خبری «خوب بد جلف 2 ارتش سری» - فجر 38

گزارش تصویری - نشست خبری «خوب بد جلف 2 ارتش سری» - جشنواره فیلم فجر 38

سام درخشانی - ریحانه پارسا - گزارش تصویری - نشست خبری «خوب بد جلف 2 ارتش سری» - جشنواره فجر 38

سام درخشانی - گزارش تصویری - نشست خبری «خوب بد جلف 2 ارتش سری» - جشنواره فجر 38

سام درخشانی - گزارش تصویری - نشست خبری فیلم «خوب بد جلف 2 ارتش سری» - فجر 38

ریحانه پارسا - گزارش تصویری - نشست خبری فیلم «خوب بد جلف 2 ارتش سری» - جشنواره فجر 38

ریحانه پارسا - گزارش تصویری - نشست خبری «خوب بد جلف 2 ارتش سری» - فجر 38

ریحانه پارسا - نشست خبری فیلم «خوب بد جلف 2 ارتش سری» - جشنواره فجر 38

ریحانه پارسا - گزارش تصویری - نشست خبری «خوب بد جلف 2 ارتش سری»

پژمان جمشیدی - پیمان قاسم خانی - گزارش تصویری - نشست خبری «خوب بد جلف 2 ارتش سری» - جشنواره فجر 38

پژمان جمشیدی - پیمان قاسم خانی - گزارش تصویری - نشست خبری «خوب بد جلف 2 ارتش سری» - فجر 38

پژمان جمشیدی - گزارش تصویری - نشست خبری «خوب بد جلف 2 ارتش سری» - جشنواره فجر 38

پژمان جمشیدی - گزارش تصویری - نشست خبری «خوب بد جلف 2 ارتش سری»- فجر 38

پیمان قاسم خانی - گزارش تصویری - نشست خبری «خوب بد جلف 2 ارتش سری» - جشنواره فجر 38

پیمان قاسم خانی - گزارش تصویری - نشست خبری «خوب بد جلف 2 ارتش سری» - جشنواره فجر 38

محسن چگینی - گزارش تصویری - نشست خبری «خوب بد جلف 2 ارتش سری» - جشنواره فجر 38

نشست خبری «خوب بد جلف 2 ارتش سری» - جشنواره فجر 38

عکس: سینا فخاری

نظرهای منتشرشده