ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

گزارش تصویری از نشست خبری فیلم «روز بلوا» در جشنواره فجر 38

۷ ماه پیش
عکس های بهروز شعیبی، لیلازارع، داریوش ارجمند، محمد علیمحمدی و پاشا جمالی در نشست خبری فیلم «روز بلوا» در جشنواره فجر 38

به گزارش سلام سینما نشست خبری فیلم «روز بلوا» با حضور بهروز شعیبی، مهران کاشانی، لیلازارع، داریوش ارجمند، محمد علیمحمدی، امین جعفری،کارن همایونفر، پاشا جمالی و ...  چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

بهروز شعیبی -گزارش تصویری - نشست خبری فیلم «روز بلوا» - جشنواره فجر 38

بهروز شعیبی -گزارش تصویری - نشست خبری «روز بلوا» - فجر 38

داریوش ارجمند -گزارش تصویری - نشست خبری فیلم «روز بلوا» - جشنواره فجر 38

لیلا زارع -گزارش تصویری - نشست خبری فیلم «روز بلوا» - جشنواره فجر 38

لیلا زارع -گزارش تصویری - نشست خبری «روز بلوا» - فجر 38

لیلا زارع - محمد علی محمدی- گزارش تصویری - نشست خبری فیلم «روز بلوا» - جشنواره فجر 38

لیلا زارع - داریوش ارجمند- گزارش تصویری - نشست خبری فیلم «روز بلوا» - جشنواره فجر 38

لیلا زارع - داریوش ارجمند- گزارش تصویری - نشست خبری فیلم «روز بلوا» - جشنواره فجر 38

کارن همایونفر - گزارش تصویری - نشست خبری فیلم «روز بلوا» - جشنواره فجر 38

محمد علی محمدی - گزارش تصویری - نشست خبری فیلم «روز بلوا» - جشنواره فجر 38

پاشا جمالی - گزارش تصویری - نشست خبری فیلم «روز بلوا» - جشنواره فجر 38

گزارش تصویری - نشست خبری فیلم «روز بلوا» - جشنواره فیلم فجر 38

نشست خبری فیلم «روز بلوا» - گزارش تصویری - جشنواره فجر 38

نشست خبری «روز بلوا» - گزارش تصویری - فجر 38

عکس: سینا فخاری

نظرهای منتشرشده