ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

گزارش تصویری از نشست خبری فیلم «آبادان یازده 60» در جشنواره فجر 38

۸ ماه پیش
عکس های علیرضا کمالی، شبنم گودرزی، ویدا جوان و حمیدرضا محمدی در نشست خبری فیلم «آبادان یازده 60» در جشنواره فجر 38

به گزارش سلام سینما نشست خبری فیلم «آبادان یازده 60» با حضور مهرداد خوشبخت، حسن کلامی، علیرضا کمالی، شبنم گودرزی، ویدا جوان، حمیدرضا محمدی و بهزادعبدی امشب 14 بهمن ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

ویدا جوان - شبنم گودرزی -نشست خبری فیلم «آبادان یازده 60» - جشنواره فجر 38

حمیدرضا محمدی - علیرضا کمالی -نشست خبری فیلم «آبادان یازده 60» - جشنواره فجر 38

ویدا جوان - نشست خبری فیلم «آبادان یازده 60» - جشنواره فجر 38

ویدا جوان - نشست خبری فیلم «آبادان یازده 60» - جشنواره فجر 38

شبنم گودرزی - نشست خبری فیلم «آبادان یازده 60» - جشنواره فجر 38

شبنم گودرزی - نشست خبری فیلم «آبادان یازده 60» - جشنواره فجر 38

مهرداد خوشبخت - نشست خبری فیلم «آبادان یازده 60» - جشنواره فجر 38

حسن کلامی - بهزاد عبدی - نشست خبری فیلم «آبادان یازده 60» - جشنواره فجر 38

حمیدرضا محمدی - نشست خبری فیلم «آبادان یازده 60» - جشنواره فجر 38

علیرضا کمالی - نشست خبری فیلم «آبادان یازده 60» - جشنواره فجر 38

علیرضا کمالی - نشست خبری «آبادان یازده 60» - فجر 38

عکس: سینا فخاری

نظرهای منتشرشده