اکران خصوصی فیلم «خداحافظ دختر شیرازی»/ گزارش تصویری

عکس های شبنم مقدمی، غزل شاکری، مونا فرجاد، افشین هاشمی و ... در اکران خصوصی فیلم «خداحافظ دختر شیرازی» + ویدیو

اکران خصوصی فیلم «خداحافظ دختر شیرازی»/ گزارش تصویری

به گزارش سلام سینما مراسم اکران خصوصی فیلم سینمایی «خداحافظ دختر شیرازی» به کارگردانی و نویسندگی افشین هاشمی و تهیه کنندگی فرشته طائرپور شب گذشته در پردیس سینمایی باغ کتاب در تاریخ 17 آذر ماه برگزار شد.

غزل شاکری - مونا فجاد - شبنم مقدمی- اکران خصوصی فیلم «خداحافظ دختر شیرازی»-گزارش تصویری

گلاره عباسی - شبنم مقدمی- اکران خصوصی فیلم «خداحافظ دختر شیرازی»-گزارش تصویری

شبنم مقدمی- اکران خصوصی فیلم «خداحافظ دختر شیرازی»-گزارش تصویری

مونا فرجاد - مانیا علیجانی - اکران خصوصی فیلم «خداحافظ دختر شیرازی»-گزارش تصویری

مونا فرجاد - اکران خصوصی فیلم «خداحافظ دختر شیرازی»-گزارش تصویری

مونا فرجاد و پدرش - اکران خصوصی فیلم «خداحافظ دختر شیرازی»-گزارش تصویری

مونا فرجاد و مادرش - مانیا علیجانی - اکران خصوصی فیلم «خداحافظ دختر شیرازی»-گزارش تصویری

فرشته طائرپور - مرضیه برومند - اکران خصوصی فیلم «خداحافظ دختر شیرازی»-گزارش تصویری

حسین یاری و دخترش - اکران خصوصی فیلم «خداحافظ دختر شیرازی»-گزارش تصویری

گلاب آدینه - اکران خصوصی فیلم «خداحافظ دختر شیرازی»-گزارش تصویری

غزل شاکری - اکران خصوصی فیلم «خداحافظ دختر شیرازی»-گزارش تصویری

غزل شاکری - اکران خصوصی «خداحافظ دختر شیرازی»-گزارش تصویری

گلاره عباسی و مرضیه برومند - اکران خصوصی فیلم «خداحافظ دختر شیرازی»-گزارش تصویری

گلاره عباسی - حسین یاری - اکران خصوصی فیلم «خداحافظ دختر شیرازی»-گزارش تصویری

گلاره عباسی - اکران خصوصی فیلم «خداحافظ دختر شیرازی»-گزارش تصویری

گلاره عباسی - اکران خصوصی «خداحافظ دختر شیرازی»-گزارش تصویری

دنیا مدنی - اکران خصوصی فیلم «خداحافظ دختر شیرازی»-گزارش تصویری

نرگس آبیار - افشین هاشمی - اکران خصوصی فیلم «خداحافظ دختر شیرازی»-گزارش تصویری

هومن برق نورد - افشین هاشمی - اکران خصوصی فیلم «خداحافظ دختر شیرازی»-گزارش تصویری

شیرین بینا - اکران خصوصی فیلم «خداحافظ دختر شیرازی»-گزارش تصویری

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده