اکران خصوصی «زنانی با گوشواره های باروتی»/ گزارش تصویری

عکس‌های اکران خصوصی مستند «زنانی با گوشواره های باروتی» با حضور رضا فرهمند، فرشته صدرعرفایی، کریستف رضاعی و ...

اکران خصوصی «زنانی با گوشواره های باروتی»/ گزارش تصویری

به گزارش سلام سینما مراسم اکران خصوصی مستند «زنانی با گوشواره های باروتی» به کارگردانی رضا فرهمند و تهیه کنندگی مرتضی شعبانی در تاریخ 13 مهر ماه در موزه سینما برگزار شد.

کریستف رضاعی - اکران خصوصی مستند «زنانی با گوشواره های باروتی»

کریستف رضاعی - اکران خصوصی «زنانی با گوشواره های باروتی»

فاطمه بنیادی - اکران خصوصی مستند «زنانی با گوشواره های باروتی»

فرشته صدرعرفایی - اکران خصوصی مستند «زنانی با گوشواره های باروتی»

مرتضی شعبانی - اکران خصوصی مستند «زنانی با گوشواره های باروتی»

رضا فرهمند - «زنانی با گوشواره های باروتی»

رضا فرهمند - اکران خصوصی «زنانی با گوشواره های باروتی»

اکران خصوصی مستند «زنانی با گوشواره های باروتی»

اکران خصوصی «زنانی با گوشواره های باروتی» موزه سینما

حسن مهدوی - اکران خصوصی «زنانی با گوشواره های باروتی»

کیومرث محمدچناری - اکران خصوصی «زنانی با گوشواره های باروتی»

زنانی با گوشواره های باروتی

مستند زنانی با گوشواره های باروتیاکران مستند زنانی با گوشواره های باروتی

اکران مستند زنانی با گوشواره های باروتی/ گزارش تصویری

اکران زنانی با گوشواره های باروتی/ گزارش تصویری

عکس های اکران زنانی با گوشواره های باروتی

عکس های اکران مستند زنانی با گوشواره های باروتی


عکاس: سینا فخاری

نظرهای منتشر شده

پربازدیدترین خبرهای روز