ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

اکران فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» در کن 2019/ گزارش تصویری

یک سال پیش
عکس های مارگو رابی, برد پیت, لئوناردو دی‌کاپریو و کوئنتین تارانتینو در اکران فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood) در جشنواره فیلم کن 2019

به گزارش سلام سینما فیلم سینمایی «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood) ساخته جدید کوئنتین تارانتینو که خیلی‌ها منتظرش هستند، در جشنواره فیلم کن 2019 اکران شد.

فتوکال فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood):

عکس لئوناردو دی‌کاپریو و برد پیت در فتوکال فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood) در کن 2019

لئوناردو دی‌کاپریو و برد پیت در فتوکال «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood) در کن

لئوناردو دی‌کاپریو و برد پیت در فتوکال فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» در کن 2019

عکس کوئنتین تارانتینو و برد پیت در فتوکال فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood) در کن 2019

کوئنتین تارانتینو و برد پیت در فتوکال «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood) در کن

کوئنتین تارانتینو و برد پیت در فتوکال فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» در کن 2019

عکس کوئنتین تارانتینو و مارگو رابی در فتوکال فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood) در کن 2019

عکس مارگو رابی در فتوکال فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood) در کن 2019

عکس برد پیت  در فتوکال فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood) در کن 2019

برد پیت در فتوکال فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» در کن

عکس لئوناردو دی‌کاپریو در فتوکال فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood) در کن 2019

لئوناردو دی‌کاپریو در فتوکال «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood) در کن

عکس لئوناردو دی‌کاپریو در فتوکال فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» در کن 2019

عکس کوئنتین تارانتینو در فتوکال فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood) در کن 2019

عکس کوئنتین تارانتینو در فتوکال فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood) در کن 2019

کوئنتین تارانتینو در فتوکال فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» در کن 2019

 

فرش قرمز فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood):

لئوناردو دی‌کاپریو و برد پیت در اکران فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood) در کن

لئوناردو دی‌کاپریو و برد پیت در اکران فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» در کن

عکس لئوناردو دی‌کاپریو و برد پیت در اکران فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood) در کن 2019

عکس کوئنتین تارانتینو، لئوناردو دی‌کاپریو و برد پیت در اکران فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood) در کن 2019

عکس لئوناردو دی‌کاپریو و کوئنتین تارانتینو در اکران فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood) در کن 2019

عکس لئوناردو دی‌کاپریو و کوئنتین تارانتینو در اکران فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» در کن 2019

 

برد پیت

عکس برد پیت در اکران فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood) در کن 2019

عکس برد پیت در اکران فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» در کن

 

لئوناردو دی‌کاپریو

عکس لئوناردو دی‌کاپریو در اکران فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood) در کن 2019

عکس لئوناردو دی‌کاپریو در اکران فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» در کن

 

مارگو رابی
عکس مارگو رابی در اکران فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood) در کن 2019

مارگو رابی در اکران فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» در کن 2019

مارگو رابی در اکران فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» در جشنواره کن

 

کوئنتین تارانتینو

عکس کوئنتین تارانتینو در اکران فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood) در کن 2019

 

ال فانینگ

عکس ال فانینگ در اکران فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood) در کن 2019

ال فانینگ در اکران فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» در کن 2019

عکس ال فانینگ در اکران «روزی روزگاری در هالیوود» در کن 2019

 

آدرین برودی

عکس آدرین برودی در اکران فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»(Once Upon a Time in Hollywood) در کن 2019

نظرهای منتشرشده