ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

فتوکال و فرش قرمز فیلم «درد و افتخار» در کن/ گزارش تصویری

یک ماه پیش
عکس های پنه لوپه کروز، آنتونیو باندراس، پدرو آلمودوار و ... در فتوکال و فرش قرمز فیلم «درد و افتخار»(Pain and Glory) در جشنواره فیلم کن 2019

به گزارش سلام سینما، یکی از فیلم‌هایی که در روز چهارم جشنواره فیلم کن 2019 اکران شد، «درد و افتخار» (Pain and Glory) به کارگردانی پدرو آلمودوار بود.

-فتوکال فیلم «درد و افتخار» (Pain and Glory):

آنتونیو باندراس

عکس آنتونیو باندراس در فتوکال فیلم «درد و افتخار» (Pain and Glory) در جشنواره فیلم کن 2019

 

پنه لوپه کروز، پدرو آلمودوار و آنتونیو باندراس

عکس پنه لوپه کروز، پدرو آلمودوار و آنتونیو باندراس در فتوکال فیلم «درد و افتخار» (Pain and Glory) در جشنواره فیلم کن 2019

پنه لوپه کروز، پدرو آلمودوار و آنتونیو باندراس در فتوکال «درد و افتخار» (Pain and Glory) در جشنواره فیلم کن 2019

پنه لوپه کروز و آنتونیو باندراس در فتوکال «درد و افتخار» (Pain and Glory) در کن 2019

 

پنه لوپه کروز

عکس پنه لوپه کروز در فتوکال فیلم «درد و افتخار» (Pain and Glory) در جشنواره فیلم کن 2019

پنه لوپه کروز در فتوکال فیلم «درد و افتخار» (Pain and Glory) در جشنواره فیلم کن 2019

عکس پنه لوپه کروز در فتوکال فیلم «درد و افتخار» (Pain and Glory) در کن 2019

پنه لوپه کروز در فتوکال «درد و افتخار» (Pain and Glory) در کن 2019

 

پدرو آلمودوار

عکس پدرو آلمودوار در نشست خبری فیلم «درد و افتخار» (Pain and Glory) در جشنواره فیلم کن 2019

 


-فرش قرمز فیلم «درد و افتخار» (Pain and Glory):

پنه لوپه کروز و آنتونیو باندراس

عکس پنه لوپه کروز و آنتونیو باندراس  در فرش قرمز فیلم «درد و افتخار»(Pain and Glory) در جشنواره فیلم کن 2019

پنه لوپه کروز و آنتونیو باندراس  در فرش قرمز فیلم «درد و افتخار»(Pain and Glory) در جشنواره فیلم کن 2019

عکس پنه لوپه کروز و آنتونیو باندراس  در فرش قرمز «درد و افتخار»(Pain and Glory) در جشنواره کن 2019

پنه لوپه کروز و آنتونیو باندراس  در فرش قرمز «درد و افتخار»(Pain and Glory) در جشنواره کن 2019

 

پنه لوپه کروز

عکس پنه لوپه کروز در فرش قرمز فیلم «درد و افتخار»(Pain and Glory) در جشنواره فیلم کن 2019

پنه لوپه کروز در فرش قرمز فیلم «درد و افتخار»(Pain and Glory) در جشنواره فیلم کن 2019

عکس پنه لوپه کروز در فرش قرمز «درد و افتخار»(Pain and Glory) در جشنواره کن 2019

پنه لوپه کروز در فرش قرمز «درد و افتخار»(Pain and Glory) در جشنواره کن 2019

عکس پنه لوپه کروز در فرش قرمز فیلم «درد و افتخار»(Pain and Glory) در کن 2019

پنه لوپه کروز در فرش قرمز فیلم «درد و افتخار»(Pain and Glory) در کن 2019

عکس پنه لوپه کروز در فرش قرمز فیلم «درد و افتخار»(Pain and Glory) در جشنواره فیلم کن 2019

 

پدرو آلمودوار و پنه لوپه کروز

عکس پدرو آلمودوار و پنه لوپه کروز در فرش قرمز فیلم «درد و افتخار»(Pain and Glory) در جشنواره فیلم کن 2019

 

امبر هرد

عکس امبر هرد در فرش قرمز فیلم «درد و افتخار»(Pain and Glory) در جشنواره فیلم کن 2019

امبر هرد در فرش قرمز فیلم «درد و افتخار»(Pain and Glory) در جشنواره فیلم کن 2019

امبر هرد در فرش قرمز فیلم «درد و افتخار»(Pain and Glory) در کن 2019

نظرهای منتشرشده