فتوکال فیلم «مرده ها نمی میرند» در جشنواره کن 2019/ گزارش تصویری

عکس های فتوکال فیلم «مرده ها نمی میرند»(The Dead Don't Die) در جشنواره فیلم کن 2019 با حضور سلنا گومز، تیلدا سوئینتن، بیل مری و ...

فتوکال فیلم «مرده ها نمی میرند» در جشنواره کن 2019/ گزارش تصویری

به گزارش سلام سینما مراسم فتوکال و نشست خبری فیلم «مرده ها نمی میرند»(The Dead Don't Die) در هفتاد و دومین جشنواره فیلم کن( سال 2019 ) برگزار شد.

سلنا گومز

عکس سلنا گومز در فتوکال فیلم «مرده نمی میرد»(The Dead Don't Die) در جشنواره فیلم کن 2019

سلنا گومز در فتوکال فیلم «مرده نمی میرد»(The Dead Don't Die) در جشنواره فیلم کن 2019

عکس سلنا گومز در فتوکال فیلم «مرده نمی میرد»(The Dead Don't Die) در جشنواره کن 2019

عکس سلنا گومز در فتوکال فیلم «مرده نمی میرد»(The Dead Don't Die) در کن 2019

سلنا گومز در فتوکال «مرده نمی میرد»(The Dead Don't Die) در جشنواره کن 2019

عکس سلنا گومز در فتوکال فیلم «مرده نمی میرد»(The Dead Don't Die) در کن 2019

عکس سلنا گومز در فتوکال «مرده نمی میرد»(The Dead Don't Die) در جشنواره فیلم کن 2019

 

تیلدا سوئینتن و سلنا گومز

عکس تیلدا سوئینتن و سلنا گومز در فتوکال فیلم «مرده نمی میرد»(The Dead Don't Die) در جشنواره فیلم کن 2019

تیلدا سوئینتن و سلنا گومز در فتوکال فیلم «مرده نمی میرد»(The Dead Don't Die) در جشنواره فیلم کن 2019

عکس تیلدا سوئینتن و سلنا گومز در فتوکال «مرده نمی میرد»(The Dead Don't Die) در جشنواره کن 2019


صفحه ویژه جشنواره فیلم کن 2019


جیم جارموش

عکس جیم جارموش در فتوکال فیلم «مرده نمی میرد»(The Dead Don't Die) در جشنواره فیلم کن 2019

 

بیل مری
عکس بیل مری در فتوکال فیلم «مرده نمی میرد»(The Dead Don't Die) در جشنواره فیلم کن 2019

بیل مری در فتوکال فیلم «مرده نمی میرد»(The Dead Don't Die) در جشنواره فیلم کن 2019

عکس بیل مری در فتوکال «مرده نمی میرد»(The Dead Don't Die) در جشنواره کن 2019

بیل مری در فتوکال «مرده نمی میرد»(The Dead Don't Die) در جشنواره کن 2019

عکس بیل مری در فتوکال فیلم «مرده نمی میرد»(The Dead Don't Die) در کن 2019

 

تیلدا سوئینتن
عکس تیلدا سوئینتن در فتوکال فیلم «مرده نمی میرد»(The Dead Don't Die) در جشنواره فیلم کن 2019

تیلدا سوئینتن در فتوکال فیلم «مرده نمی میرد»(The Dead Don't Die) در جشنواره فیلم کن 2019

عکس تیلدا سوئینتن در فتوکال «مرده نمی میرد»(The Dead Don't Die) در کن 2019

عکس فتوکال فیلم «مرده نمی میرد»(The Dead Don't Die) در جشنواره فیلم کن 2019

فتوکال فیلم «مرده نمی میرد»(The Dead Don't Die) در کن 2019

نظرهای منتشر شده