ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

روز هفتم و هشتم جشنواره جهانی فیلم فجر 37/ گزارش تصویری

یک سال پیش
عکس‌های بازیگرانی چون شبنم مقدمی، نوید محمدزاده، نرگس آبیار، هانیه توسلی و ... در روز هفتم و هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

به گزارش سلام سینما سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر از پنجشنبه، 29 فروردین ماه در پردیس سینمایی چارسو آغاز به کار کرده است.

 روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر:

نوید محمدزاده و نرگس آبیار در نشست خبری داوران

نوید محمدزاده و نرگس آبیار در نشست خبری داوران

 

نوید محمدزاده در نشست خبری داوران

نوید محمدزاده در نشست خبری داوران سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

عکس نوید محمدزاده در نشست خبری داوران سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

عکس نوید محمدزاده در نشست خبری داوران سی و هفتمین جشنواره جهانی فجر

 نوید محمدزاده در نشست خبری داوران سی و هفتمین جشنواره جهانی فجر

 

نرگس آبیار در نشست خبری داوران

نرگس آبیار در نشست خبری داوران سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجرعکس نرگس آبیار در نشست خبری داوران سی و هفتمین جشنواره جهانی فجر

 

غزل شاکری

عکس غزل شاکری در روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

 

زیبا کرمعلی

عکس زیبا کرمعلی در روز هشتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

 

نشست خبری داوران

لابینا میتوسکا  نشست خبری داوران سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

وانگ ژیائوشوای  نشست خبری داوران سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

مظفر اوزدمیر نشست خبری داوران سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

نشست خبری داوران سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

عکس نشست خبری داوران سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

نشست خبری داوران سی و هفتمین جشنواره جهانی فجر

عکس نشست خبری داوران سی و هفتمین جشنواره جهانی فجر

 

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر:

شبنم مقدمی

عکس شبنم مقدمی در روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

شبنم مقدمی در روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

عکس شبنم مقدمی در روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فجر

 

هانیه توسلی

عکس هانیه توسلی در روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

هانیه توسلی در روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

 

شبنم فرشادجو

عکس شبنم فرشادجو در روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

شبنم فرشادجو در روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

عکس شبنم فرشادجو در روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فجر

 

هستی مهدوی

عکس هستی مهدوی در روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

هستی مهدوی در روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

 

ترلان پروانه

عکس ترلان پروانه در روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

 

لاله مرزبان

عکس لاله مرزبان در روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

لاله مرزبان در روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر


بنر روز اول و دوم جشنواره جهانی فیلم فجر 37/ گزارش تصویری


بنر روز سوم و چهارم جشنواره جهانی فیلم فجر 37/ گزارش تصویری


بنر خبر روز پنجم و ششم جشنواره جهانی فیلم فجر 37/ گزارش تصویری


 

عکاس:  سارا بژوال

نظرهای منتشرشده