روز سوم و چهارم جشنواره جهانی فیلم فجر 37/ گزارش تصویری

عکس‌های بازیگرانی چون پارسا پیروزفر، لاله اسکندری، نوید محمدزاده، نیکی کریمی و ... در روز سوم و چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

روز سوم و چهارم جشنواره جهانی فیلم فجر 37/ گزارش تصویری

به گزارش سلام سینما سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر از پنجشنبه، 29 فروردین ماه در پردیس سینمایی چارسو آغاز به کار کرده است.

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر:

نوید محمدزاده

عکس نوید محمدزاده در روز سوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

نوید محمدزاده در روز سوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

 

نیکی کریمی

عکس نیکی کریمی در روز سوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

نیکی کریمی در روز سوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

 

فرشته حسینی

عکس فرشته حسینی در روز سوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

فرشته حسینی در روز سوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

 

روز سوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر:

پارسا پیروزفر

عکس پارسا پیروزفر در روز سوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

پارسا پیروزفر در روز سوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

 

پارسا پیروزفر، سهیل مستجابیان و حبیب رضایی

عکس پارسا پیروزفر، سهیل مستجابیان و حبیب رضایی در روز سوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

 

لاله اسکندری

لاله اسکندری در روز سوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فجر

عکس لاله اسکندری در روز سوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فجر

 لاله اسکندری در روز سوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

 

سپیده مظاهری تهرانی

سپیده مظاهری تهرانی در روز سوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

 

زیبا کرمعلی

عکس زیبا کرمعلی در روز سوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر


بنر روز اول و دوم جشنواره جهانی فیلم فجر 37/ گزارش تصویری


بنر خبر روز پنجم و ششم جشنواره جهانی فیلم فجر 37/ گزارش تصویری


بنر خبر روز هفتم و هشتم جشنواره جهانی فیلم فجر 37/ گزارش تصویری


 

عکاس:  سارا بژوال

نظرهای منتشر شده