اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»/ گزارش تصویری

عکس‌های هادی حجازی فر، خانواده سهیلی(ساعد سهیلی، سینا مهراد، سعید سهیلی و همسرش، صبا سهیلی و سارا سهیلی)، جمشید هاشم پور و ... در اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»/ گزارش تصویری

به گزارش سلام سینما مراسم اکران خصوصی فیلم سینمایی «ژن خوک» با حضور هنرمندان و اهالی رسانه، یکشنبه 26 اسفند ماه در پردیس سینمایی باغ کتاب برگزار شد.

هادی حجازی فر

هادی حجازی فر اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

هادی حجازی فر اکران خصوصی «ژن خوک»

 

سینا مهراد

سینا مهراد اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»/ گزارش تصویری

سینا مهراد اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

 

نازنین بیاتی و الناز حبیبی

الناز حبیبی اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»/ گزارش تصویری

نازنین بیاتی اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»/ گزارش تصویری

نازنین بیاتی و الناز حبیبی اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

 

صبا سهیلی

صبا سهیلی اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

 

جمشید هاشم پور

جمشید هاشم پور اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

جمشید هاشم پور اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

جمشید هاشم پور اکران خصوصی «ژن خوک»

جمشید هاشم پور در اکران خصوصی «ژن خوک»

 

سعید سهیلی و همسرش

سعید سهیلی و همسرش در اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

سعید سهیلی در اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

 

ابوالفضل پورعرب

ابوالفضل پورعرب  در اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

 

حمید فرخ نژاد

حمید فرخ نژاد  در اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

حمید فرخ نژاد  در اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

 

هستی مهدوی

هستی مهدوی  در اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

هستی مهدوی در اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

 

ساعد سهیلی

ساعد سهیلی  در اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

ساعد سهیلی  در اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

 

سارا سهیلی

سارا سهیلی در اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

 

بهرنگ علوی

بهرنگ علوی اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

بهرنگ علوی اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

 

سیروس الوند و جمشید هاشم پور

سیروس الوند و جمشید هاشم پور در اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

سیروس الوند در اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

 

مهدی قربانی

مهدی قربانی  در اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

 

مهرداد صدیقیان
مهرداد صدیقیان در اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

مهرداد صدیقیان در اکران خصوصی «ژن خوک»

 

نهال دشتی

نهال دشتی در اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

 

ابوالحسن داوودی و همسرش بیتا منصوری

ابوالحسن داوودی و همسرش بیتا منصوری در اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

 

دانیال عبادی

دانیال عبادی در اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

دانیال عبادی در اکران خصوصی «ژن خوک»

 

بیتا بیگی

بیتا بیگی  در اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»

بیتا بیگی  در اکران خصوصی «ژن خوک»

 

زهرا سعیدی

زهرا سعیدی در اکران خصوصی «ژن خوک»

زهرا سعیدی در اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»


عکاس: سینا فخاری

اسکار-2023اسکار-2023

نظرهای منتشر شده