ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

۴ ماه پیش
عکس‌های اکران و نشست فیلم «ماجرای نیمروز: رد خون» در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با حضور جواد عزتی، بهنوش طباطبایی، هادی حجازی فر، هستی مهدوی و ...

به گزارش سلام سینما، در دهمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در کاخ رسانه، فتوکال و نشست خبری فیلم «ماجرای نیمروز: رد خون» با حضور جمعی از عوامل فیلم و اصحاب رسانه برگزار شد.

فرش قرمز فیلم «ماجرای نیمروز: رد خون»

بهنوش طباطبایی

بهنوش طباطبایی

بهنوش طباطبایی گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

 

هستی مهدوی

هستی مهدوی گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

هستی مهدوی گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

هستی مهدوی گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

 

جواد عزتی

جواد عزتی گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

جواد عزتی گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

جواد عزتی گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

 

هادی حجازی فر
هادی حجازی فر گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

هادی حجازی فر گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

 

حسین مهری
حسین مهری گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

حسین مهری گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

 

جواد عزتی و محمدحسین مهدویان

جواد عزتی و محمدحسین مهدویان گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

 

محمدحسین مهدویان

محمدحسین مهدویان گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

محمدحسین مهدویان گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

 

سیدمحمود رضوی
سیدمحمود رضوی گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

 

امیرحسین هاشمی

امیرحسین هاشمی گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

 

نشست خبری فیلم «ماجرای نیمروز: رد خون»

بهنوش طباطبایی

بهنوش طباطبایی گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

بهنوش طباطبایی گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

بهنوش طباطبایی گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

 

جواد عزتی، محمدحسین مهدویان و هادی حجازی فر
جواد عزتی، محمدحسین مهدویان و هادی حجازی فر گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

جواد عزتی  و هادی حجازی فر گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

هادی حجازی فر گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

هادی حجازی فر گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

هادی حجازی فر گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

جواد عزتی گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

جواد عزتی گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37
محمدحسین مهدویان گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

محمدحسین مهدویان گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

 

هستی مهدوی

هستی مهدوی گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

هستی مهدوی گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

هستی مهدوی گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

 

حسین مهری
حسین مهری گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

حسین مهری گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

 

مهدی زمین پرداز
مهدی زمین پرداز گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

مهدی زمین پرداز گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

 

سیدمحمود رضوی

سیدمحمود رضوی

 

کامران حجازی و ایمان کرمیان

کامران حجازی و ایمان کرمیان گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

 

سینا قویدل
سینا قویدل گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

 

 

ابراهیم امینی

ابراهیم امینی  گزارش تصویری اکران و نشست «ماجرای نیمروز: رد خون»/جشنواره فجر 37

 


عکاس:

نسیم یوسفی

سینا فخاری

نظرهای منتشرشده