ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سال دوم دانشکده من»

۵ ماه پیش
عکس های علی مصفا، نیلوفر خوش خلق، پدرام شریفی، سها نیاستی و... اکران و نشست فیلم «سال دوم دانشکده من»/ جشنواره فیلم فجر 37

به گزارش سلام سینما، در اولین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در کاخ رسانه، بازیگران و عوامل فیلم «سال دوم دانشکده من» حضور پیدا کردند.

علی مصفا در اکران فیلم «سال دوم دانشکده من» در جشنواره فجر 37

علی مصفا در اکران فیلم «سال دوم دانشکده من» در جشنواره فجر 37

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سال دوم دانشکده من»

 

نیلوفر خوش خلق

نیلوفر خوش خلق

نیلوفر خوش خلق

نیلوفر خوش خلق گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سال دوم دانشکده من»

نیلوفر خوش خلق گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سال دوم دانشکده من»

نیلوفر خوش خلق گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سال دوم دانشکده من»

نیلوفر خوش خلق گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سال دوم دانشکده من»

 

پدرام شریفی

پدرام شریفی گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سال دوم دانشکده من»پدرام شریفی

 

سها نیاستیسها نیاستی

سها نیاستی گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سال دوم دانشکده من»

سها نیاستی گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سال دوم دانشکده من»

سها نیاستی گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سال دوم دانشکده من»

 

کریستف رضاعی در اکران فیلم «سال دوم دانشکده من»

کریستف رضاعی در اکران فیلم «سال دوم دانشکده من»

 

فرشته ارسطویی

فرشته ارسطویی گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سال دوم دانشکده من»

فرشته ارسطویی گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سال دوم دانشکده من»

فرشته ارسطویی در اکران فیلم «سال دوم دانشکده من»

سها نیاستی و فرشته ارسطویی در اکران فیلم «سال دوم دانشکده من»

سها نیاستی و فرشته ارسطویی در اکران فیلم «سال دوم دانشکده من»

 

مسعود ردایی

مسعود ردایی گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سال دوم دانشکده من»

مسعود ردایی

 

رسول صدرعاملی

رسول صدرعاملی گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سال دوم دانشکده من»

رسول صدرعاملی گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سال دوم دانشکده من»

رسول صدرعاملی در اکران فیلم «سال دوم دانشکده من»

 

اکران و نشست فیلم «سال دوم دانشکده من»/ جشنواره فیلم فجر 37

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سال دوم دانشکده من»

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سال دوم دانشکده من»

عکاس:

نسیم یوسفی

سینا فخاری

نظرهای منتشرشده