ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «غلامرضا تختی»/جشنواره فجر 37

۲ سال پیش
عکس های بهنوش طباطبایی، امیر جدیدی، ماهور الوند، علیرضا گودرزی، شاهرخ شهبازی، ستاره و آتیلا پسیانی و...

به گزارش سلام سینما، در اولین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در کاخ رسانه، بازیگران و عوامل فیلم «غلامرضا تختی» حضور پیدا کردند.

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «غلامرضا تختی»/جشنواره فجر 37

امیر جدیدی

فتوکال غلامرضا تختی

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «غلامرضا تختی»/جشنواره فجر 37

 

بهنوش طباطبایی در فتوکال فیلم «غلامرضا تختی» در سی هفتیمن جشنواره فیلم فجر

بهنوش طباطبایی

بهنوش طباطبایی گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «غلامرضا تختی»/جشنواره فجر 37

بهنوش طباطبایی در فتوکال فیلم «غلامرضا تختی» در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

بهنوش طباطبایی

امیر جدیدی

امیر جدیدی گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «غلامرضا تختی»/جشنواره فجر 37

 

ماهور الوند در فتوکال فیلم «غلامرضا تختی» در سی هفتیمن جشنواره فیلم فجر

ماهور الوند گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «غلامرضا تختی»/جشنواره فجر 37

ماهور الوند گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «غلامرضا تختی»/جشنواره فجر 37

ماهور الوند در فتوکال غلامرضا تختی

ماهور الوند در فتوکال جشنواره فجر 37

 

ماهور الوند

ستاره پسیانی، آتیلا پسیانی و بهنوش طباطبایی

ستاره پسیانی، آتیلا پسیانی و بهنوش طباطبایی در فتوکال غلامرضا تختی

 

ستاره پسیانی و آتیلا پسیانی

ستاره پسیانی گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «غلامرضا تختی»/جشنواره فجر 37

 

ستاره و آتیلا پسیانی در فتوکال غلامرضا تختی

 

شاهرخ شهبازی و بهنوش طباطبایی

شاهرخ شهبازی و بهنوش طباطبایی در فتوکال فیلم «غلامرضا تختی» در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

 

شاهرخ شهبازی

شاهرخ شهبازی در فتوکال فیلم «غلامرضا تختی» در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

 

آتیلا پسیانی

آتیلا پسیانی در فتوکال غلامرضا تختی

 

حمیدرضا آذرنگ

حمیدرضا آذرنگ

حمیدرضا آذرنگ گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «غلامرضا تختی»/جشنواره فجر 37

حمیدرضا آذرنگ

علیرضا گودرزی

علیرضا گودرزی در فتوکال فیلم «غلامرضا تختی» در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

 

علیرضا گودرزی ، شاهرخ شهبازی،  محسن تختی،  امیررضا فرامرزی

علیرضا گودرزی ، شاهرخ شهبازی،  محسن تختی،  امیررضا فرامرزی گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «غلامرضا تختی»/جشنواره فجر 37

فتوکال فیلم غلامرضا تختی

 

بانیپال شومون و مجتبی پیرزاده

فتوکال فیلم غلامرضا تختی

 

محسن تختی،  امیررضا فرامرزی و ماهور الوند

محسن تختی و ماهور الوند در فتوکال فیلم «غلامرضا تختی» در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

 

امیررضا فرامرزی

ایررضا فرامرزی

 

مجتبی پیرزاده

مجتبی پیرزاده گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «غلامرضا تختی»/جشنواره فجر 37

فتوکال غلامرضا تختی

بهرام توکلی

بهرام توکلی

بهرام توکلی

 

نشست خبری غلامرضا تختی

نشست خبری غلامرضا تختی

مهدی قربانی

مهدی قربانی

عکاس:

نسیم یوسفی

سینا فخاری

نظرهای منتشرشده