ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»/ گزارش تصویری

۵ ماه پیش
عکس‌های رامتین شهبازی، سحر عصرآزاد، امیررضا نوری‌پرتو، هادی راسخ، محمد هاشمی، فاطمه فریدن، پریسا صحبتی، مهدی سلیمانی و ... در اختتامیه اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

به گزارش سلام سینما، مراسم اختتامیه اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم مشق شب، دوشنبه ۳ دی‌ماه در پردیس سینمایی کورش، باحضور رامتین شهبازی، سحر عصرآزاد، امیررضا نوری‌پرتو و شرکت کنندگان جشنواره برگزار شد.


برگزیدگان اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»


اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

اولین جشنواره آنلاین نقد فیلم «مشق شب»

نظرهای منتشرشده