گزارش تصویری از روز سوم و چهارم جشنواره فیلم کوتاه تهران

عکس‌های امیرمهدی ژوله، ویدا جوان، نگین صدق گویا، بهرنگ علوی و ... در روز سوم و چهارم سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

گزارش تصویری از روز سوم و چهارم جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش سلام سینما سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.


گزارش تصویری از روز اول و دوم جشنواره فیلم کوتاه تهران


 

گزارش تصویری از اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه تهران/ فهرست برندگان

 


امیرمهدی ژوله

امیرمهدی ژوله

بهرنگ علوی

بهرنگ علوی

بهرنگ علوی

بیتا بیگی

بیتا بیگی

بیتا بیگی

محمد مهدی حیدریان، رییس سازمان سینمایی

محمد مهدی حیدریان، رییس سازمان سینمایی سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

محمد مهدی حیدریان، رییس سازمان سینمایی سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

محمد مهدی حیدریان، رییس سازمان سینمایی سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

محمد مهدی حیدریان، رییس سازمان سینمایی سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

نگین صدق گویا

نگین صدق گویا

نگین صدق گویا

نهال دشتی

نهال دشتی

ویدا جوان

ویدا جوان

ویدا جوان

ویدا جوان

نیما رییسی

نیما رییسی

نیما رییسی

سعید داخ

سعید داخ

سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

نظرهای منتشر شده

پربازدیدترین خبرهای روز