اما استون، لیدی گاگا و بردلی کوپر در جشنواره فیلم ونیز 2018/ گزارش تصویری

عکس‌های اما استون، لیدی گاگا و بردلی کوپر در جشنواره فیلم ونیز 2018

اما استون، لیدی گاگا و بردلی کوپر در جشنواره فیلم ونیز 2018/ گزارش تصویری

به گزارش سلام سینما مراسم فتوکال و فرش قرمز فیلم‌های  «سوگلی» و فیلم «ستاره ای متولد شد» در هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم ونیز برگزار شد.

لیدی گاگا و بردلی کوپر در اکران فیلم «ستاره ای متولد شد»(a star is born) در جشنواره فیلم ونیز

اکران فیلم ستاره ای متولد شد در جشنواره فیلم ونیز با حضور بردلی کوپر و لیدی گاگا

اکران ستاره ای متولد شد در جشنواره فیلم ونیز با حضور بردلی کوپر و لیدی گاگا

اکران فیلم سینمایی ستاره ای متولد شد در جشنواره فیلم ونیز با حضور بردلی کوپر و لیدی گاگا

لیدی گاگا و بردلی کوپر در فوتوکال ستاره ای متولد شد در جشنواره فیلم ونیز

لیدی گاگا و بردلی کوپر در فوتوکال فیلم سینمایی ستاره ای متولد شد در جشنواره فیلم ونیز

لیدی گاگا و بردلی کوپر در فوتوکال فیلم ستاره ای متولد شد در جشنواره فیلم ونیز

لیدی گاگا در اکران فیلم «ستاره ای متولد شد»(a star is born) در جشنواره فیلم ونیز

لیدی گاگا در اکران فیلم «ستاره ای متولد شد»(a star is born) در جشنواره فیلم ونیز

اکران فیلم سینمایی ستاره ای متولد شد در جشنواره فیلم ونیز با حضور لیدی گاگا

لیدی گاگا در فرش قرمز اکران فیلم سینمایی ستاره ای متولد شد در جشنواره فیلم ونیز

اکران ستاره ای متولد شد در جشنواره فیلم ونیز با حضور لیدی گاگا

کیت بلانشت در اکران فیلم «ستاره ای متولد شد»(a star is born) در جشنواره فیلم ونیز

کیت بلانشت در اکران فیلم «ستاره ای متولد شد»(a star is born) در جشنواره فیلم ونیز

کیت بلانشت در اکران ستاره ای متولد شد در جشنواره فیلم ونیز

کیت بلانشت در اکران فیلم ستاره ای متولد شد در جشنواره فیلم ونیز

کیت بلانشت در اکران فیلم سینمایی ستاره ای متولد شد در جشنواره فیلم ونیز

بردلی کوپر در اکران فیلم «ستاره ای متولد شد»(a star is born) در جشنواره فیلم ونیز

بردلی کوپر در اکران فیلم ستاره ای متولد شد در جشنواره فیلم ونیز

بردلی کوپر در اکران فیلم سینمایی ستاره ای متولد شد در جشنواره فیلم ونیز

اکران فیلم ستاره ای متولد شد در جشنواره فیلم ونیز با حضور بردلی کوپر

اکران ستاره ای متولد شد در جشنواره فیلم ونیز با حضور بردلی کوپر

بردلی کوپر در فوتوکال فیلم سینمایی ستاره ای متولد شد در جشنواره فیلم ونیز

اما استون در فتوکال فیلم سینمایی «سوگلی»(The Favourite) در جشنواره فیلم ونیز 2018

اما استون در فتوکال فیلم سینمایی «مورد علاقه»(The Favourite) در جشنواره فیلم ونیز 2018

اما استون در فتوکال (The Favourite) در جشنواره فیلم ونیز 2018

اما استون در فتوکال (The Favourite) در جشنواره فیلم ونیز 2018

اما استون در فتوکال (The Favourite) در جشنواره فیلم ونیز 2018

اما استون در فتوکال (The Favourite) در جشنواره فیلم ونیز 2018

اما استون در فرش قرمز فیلم «سوگلی»(The Favourite) در جشنواره فیلم ونیز 2018

اما استون در فرش قرمز فیلم «سوگلی»(The Favourite) در جشنواره فیلم ونیز 2018

یورگوس لانتی موس و اما استون در فتوکال فیلم «سوگلی»(The Favourite) در جشنواره فیلم ونیز 2018

یورگوس لانتی موس و اما استون در فتوکال فیلم «سوگلی»(The Favourite) در جشنواره فیلم ونیز 2018

یورگوس لانتی موس و اما استون در فتوکال فیلم «سوگلی»(The Favourite) در جشنواره فیلم ونیز 2018

الیویا کلمن و اما استون در فتوکال فیلم «سوگلی»(The Favourite) در جشنواره فیلم ونیز 2018

الیویا کلمن و اما استون در فتوکال فیلم «سوگلی»(The Favourite) در جشنواره فیلم ونیز 2018

الیویا کلمن و اما استون در فتوکال فیلم «سوگلی»(The Favourite) در جشنواره فیلم ونیز 2018

الیویا کلمن و اما استون در فتوکال فیلم «سوگلی»(The Favourite) در جشنواره فیلم ونیز 2018

نیکولاس هولت و اما استون در فتوکال فیلم «سوگلی»(The Favourite) در جشنواره فیلم ونیز 2018

نیکولاس هولت و اما استون در فتوکال فیلم «سوگلی»(The Favourite) در جشنواره فیلم ونیز 2018

نیکولاس هولت در فرش قرمز فیلم «سوگلی»(The Favourite) در جشنواره فیلم ونیز 2018

نیکولاس هولت در فرش قرمز فیلم «سوگلی»(The Favourite) در جشنواره فیلم ونیز 2018

یورگوس لانتی موس و همسرش در فرش قرمز فیلم «سوگلی»(The Favourite) در جشنواره فیلم ونیز 2018

یورگوس لانتی موس و همسرش در فرش قرمز فیلم «سوگلی»(The Favourite) در جشنواره فیلم ونیز 2018

 

نظرهای منتشر شده

پربازدیدترین مطالب