ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

فرش قرمز فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک/ گزارش تصویری

۱۰ ماه پیش
عکس‌های کیت بلانشت, آنا هتوی, سارا پلسون, ریحانا, ساندرا بولاک و ... در فرش قرمز فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8)

به گزارش سلام سینما مراسم فرش قرمز و اکران فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک با حضور کیت بلانشتآنا هتویهلنا بونهام کارترسارا پلسونجیمز کوردنریحاناساندرا بولاک و میندی کالینگ برگزار شد. این فیلم کمدی-جنایی محصول سال 2018 است.

آنا هتوی در اکران فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک
آنا هتوی در اکران فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

آنا هتوی در فرش قرمز «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

آنا هتوی در اکران فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

کیت بلانشت در اکران فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک


کیت بلانشت در اکران فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

کیت بلانشت در اکران «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

کیت بلانشت در فرش قرمز فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

کیت بلانشت و سارا پلسون در فرش قرمز فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک


کیت بلانشت و سارا پلسون در فرش قرمز فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

کیت بلانشت و سارا پلسون در اکران فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

جی جی حدید در اکران فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک


جی جی حدید در اکران فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

هلنا بونهام کارتر در اکران فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک


هلنا بونهام کارتر در اکران فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

هلنا بونهام کارتر در اکران فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

جیمز کوردن در فرش قرمز فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک


جیمز کوردن در فرش قرمز فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

جیمز کوردن در فرش قرمز فیلم سینمایی «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

میندی کالینگ در فرش قرمز فیلم سینمایی «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک


میندی کالینگ در فرش قرمز فیلم سینمایی «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

ریحانا در فرش قرمز فیلم سینمایی «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک


ریحانا در فرش قرمز فیلم سینمایی «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

ریحانا در فرش قرمز فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

ریحانا در اکران فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

ریحانا در اکران فیلم سینمایی «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

ساندرا بولاک در فرش قرمز فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک


ساندرا بولاک در فرش قرمز فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

ساندرا بولاک در فرش قرمز «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

سارا پلسون و ساندرا بولاک در اکران فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک


سارا پلسون و ساندرا بولاک در اکران فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

سارا پلسون و ساندرا بولاک در فرش قرمز فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

سارا پلسون در فرش قرمز فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک


سارا پلسون در فرش قرمز فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

سارا پلسون در اکران فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

سارا پلسون در نمایش فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

آدریانا لیما در اکران فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک
آدریانا لیما در اکران فیلم «هشت یار اوشن»(Ocean's 8) در نیویورک

نظرهای منتشرشده