ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «کار کثیف» در جشنواره فیلم فجر36

۲ سال پیش
عکس های خسرو معصومی ، پدرام شریفی, الهام نامی, مهران نائل، پیام احمدی نیا, سام ولی پور، غزل معصومی و ...

به گزارش سلام سینما، در آخرین روز سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در کاخ رسانه، اکران و نشست فیلم سینمایی «کار کثیف» در پردیس ملت، سینمای رسانه برگزار شد. خسرو معصومی ، پدرام شریفی, الهام نامی , مهران نائل ، پیام احمدی نیا , سام ولی پور ، غزل معصومی و ... در این نشست حضور داشتند.

پدرام شریفی در فتوکال فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

پدرام شریفی در فتوکال فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

پدرام شریفی در اکران فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

پدرام شریفی در نشست خبری فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

پدرام شریفی و سام ولی پور در فتوکال فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

پدرام شریفی و سام ولی پور در فتوکال فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

سام ولی پور در فتوکال فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

سام ولی پور در فتوکال فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

سام ولی پور در نشست خبری فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

سام ولی پور و خسرو معصومی در فتوکال فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

سام ولی پور و خسرو معصومی در فتوکال فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

الهام نامی در فتوکال فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

الهام نامی در فتوکال فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

الهام نامی در نشست خبری فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

خسرو معصومی در فتوکال فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

خسرو معصومی در فتوکال فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

خسرو معصومی در نشست خبری فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مهران نائل در فتوکال فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مهران نائل در فتوکال فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مهران نائل در نشست خبری فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

پیام احمدی نیا در نشست خبری فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

پیام احمدی نیا در نشست خبری فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجرپیام احمدی نیا در نشست خبری فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

فتوکال فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

عکاس:

آرشا عقیقی 

نسیم یوسفی

نظرهای منتشرشده