گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «دارکوب» در جشنواره فیلم فجر36

۸ روز پیش
عکس های بهروز شعیبی ، مهناز افشار , امین حیایی, سارا بهرامی، طوفان مهردادیان, نگار عابدی, شادی کرم‌رودی ، ندا عقیقی و ... اکران و نشست فیلم «دارکوب»

به گزارش سلام سینما، در هشتمین روز سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اکران و نشست فیلم سینمایی «دارکوب» در پردیس ملت، سینمای رسانه برگزار شد. بهروز شعیبی ، مهناز افشار , امین حیایی, سارا بهرامی، طوفان مهردادیان, نگار عابدی, شادی کرم‌رودی ، ندا عقیقی و ... در این نشست حضور داشتند.

مهناز افشار در نشست خبری فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

مهناز افشار در نشست خبری فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

مهناز افشار در نشست خبری فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

مهناز افشار و اسد الله یکتا در اکران فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

مهناز افشار و اسد الله یکتا در اکران فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

سارا بهرامی در اکران فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

 سارا بهرامی در اکران فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

 سارا بهرامی در اکران فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

 سارا بهرامی در اکران فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

 سارا بهرامی در اکران فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

امین حیایی در اکران فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

امین حیایی در اکران فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

امین حیایی در اکران فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

امین حیایی در اکران فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

بهنوش طباطبایی برای تماشای فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

بهنوش طباطبایی برای تماشای فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

بهنوش طباطبایی برای تماشای فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

بهروز شعیبی در نشست خبری فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

 بهروز شعیبی برای تماشای فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

 بهروز شعیبی برای تماشای فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

ماه چهره خلیلی در اکران فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

 ماه چهره خلیلی در اکران فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

سیدمحمود رضوی در نشست خبری فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

 سیدمحمود رضوی در نشست خبری فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

ندا عقیقی در نشست خبری فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

ندا عقیقی در نشست خبری فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

نگار عابدی در نشست خبری فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

 نگار عابدی در نشست خبری فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

 نگار عابدی در نشست خبری فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

 نگار عابدی در نشست خبری فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

سعید راد در اکران فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

سعید راد در اکران فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

طوفان مهردادیان در اکران فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

 طوفان مهردادیان در اکران فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

شادی کرم‌رودی در اکران فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

شادی کرم‌رودی در اکران فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

 

محمود رضوی و بهروز شعیبی

 فیلم «دارکوب» در کاخ رسانه جشنواره فیلم فجر36

عکاس:

آرشا عقیقی 

نسیم یوسفی

نظرهای منتشرشده