گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سوء تفاهم» در جشنواره فیلم فجر36

۸ روز پیش
عکس های احمدرضا معتمدی ، پژمان جمشیدی , هانیه توسلی ، کامبیز دیرباز، مریلا زارعی ، مهدی فخیم زاده و ... اکران و نشست فیلم «سوء تفاهم»

به گزارش سلام سینما، در هشتمین روز سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اکران و نشست فیلم سینمایی «سوء تفاهم» در پردیس ملت، سینمای رسانه برگزار شد. احمدرضا معتمدی ، پژمان جمشیدی , هانیه توسلی ، کامبیز دیرباز ، مریلا زارعی ، مهدی فخیم زاده و ... در این نشست حضور داشتند.

هانیه توسلی در اکران فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

هانیه توسلی در اکران فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

هانیه توسلی در اکران فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

هانیه توسلی در اکران فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

هانیه توسلی در اکران فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

هانیه توسلی در اکران فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

پژمان جمشیدی در اکران فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

پژمان جمشیدی در اکران فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

پژمان جمشیدی در اکران فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

کامبیز دیرباز در اکران فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

کامبیز دیرباز در اکران فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

کامبیز دیرباز در اکران فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

کامبیز دیرباز در اکران فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

احمدرضا معتمدی در فتوکال فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

احمدرضا معتمدی در فتوکال فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مریلا زارعی در اکران فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مریلا زارعی در اکران فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مریلا زارعی در اکران فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مریلا زارعی در اکران فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مریلا زارعی در اکران فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مریلا زارعی و خواهرش ملیکا زارعی در اکران فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مریلا زارعی و خواهرش ملیکا زارعی در اکران فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مهدی فخیم زاده در اکران فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مهدی فخیم زاده در اکران فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

عکس های احمدرضا معتمدی ، پژمان جمشیدی , هانیه توسلی ، مریلا زارعی ، مهدی فخیم زاده و ... اکران و نشست فیلم «سوء تفاهم»

عکس های احمدرضا معتمدی ، پژمان جمشیدی , هانیه توسلی ، مریلا زارعی ، مهدی فخیم زاده و ... اکران و نشست فیلم «سوء تفاهم»

عکس های احمدرضا معتمدی ، پژمان جمشیدی , هانیه توسلی ، مریلا زارعی ، مهدی فخیم زاده و ... اکران و نشست فیلم «سوء تفاهم»

عکس های احمدرضا معتمدی ، پژمان جمشیدی , هانیه توسلی ، مریلا زارعی ، مهدی فخیم زاده و ... اکران و نشست فیلم «سوء تفاهم»

 اکران فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

فتوکال فیلم «سوءتفاهم» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

عکاس:

آرشا عقیقی 

نسیم یوسفی

نظرهای منتشرشده