ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «مصادره» در جشنواره فیلم فجر36

یک سال پیش
عکس های مهران احمدی ، محمدحسین قاسمی , رضا عطاران , هومن سیدی , هادی کاظمی, مزدک میرعابدینی ، امیرصدرا حقانی و ... در اکران و نشست فیلم «مصادره»

به گزارش سلام سینما، در هشتمین روز سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اکران و نشست فیلم سینمایی «مصادره» در پردیس ملت، سینمای رسانه برگزار شد.  مهران احمدی ، محمدحسین قاسمی , رضا عطاران , هومن سیدی , هادی کاظمی, مزدک میرعابدینی ، امیرصدرا حقانی و ... در این نشست حضور داشتند.

رضا عطاران در اکران فیلم «مصادره» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

رضا عطاران در اکران فیلم «مصادره» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

رضا عطاران در اکران فیلم سینمایی «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

رضا عطاران در نشست خبری فیلم «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

رضا عطاران در اکران فیلم «مصادره» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

رضا عطاران در اکران فیلم «مصادره» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

هومن سیدی و رضا عطاران در نشست خبری فیلم «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

هومن سیدی و رضا عطاران در نشست خبری فیلم «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مهران احمدی در نشست خبری فیلم «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مهران احمدی در نشست خبری فیلم «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مهران احمدی در نشست خبری فیلم «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مهران احمدی در نشست خبری فیلم «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

هادی کاظمی در نشست خبری فیلم «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

هادی کاظمی در نشست خبری فیلم «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

هادی کاظمی در نشست خبری فیلم «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

هومن سیدی در نشست خبری فیلم «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

هومن سیدی در نشست خبری فیلم «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

امیرصدرا حقانی در نشست خبری فیلم «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

امیرصدرا حقانی در نشست خبری فیلم «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مسعود سلامی در نشست خبری فیلم «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مسعود سلامی در نشست خبری فیلم «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مزدک میرعابدینی در نشست خبری فیلم «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مزدک میرعابدینی در نشست خبری فیلم «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مزدک میرعابدینی در نشست خبری فیلم «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

نرگس آبیار و همسرش محمدحسین قاسمی در نشست خبری فیلم «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

نرگس آبیار و همسرش محمدحسین قاسمی در نشست خبری فیلم «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

فیلم «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

فیلم «مصادره» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

عکاس:

آرشا عقیقی 

نسیم یوسفی

نظرهای منتشرشده