گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «هایلایت» در جشنواره فیلم فجر36

۹ روز پیش
عکس های اصغر نعیمی، پژمان بازغی, الهه حصاری, جمشید هاشم پور, آزاده زارعی, مینا وحید و ... در اکران و نشست فیلم «هایلایت»

به گزارش سلام سینما، در هفتمین روز سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اکران و نشست فیلم سینمایی «هایلایت» در پردیس ملت، سینمای رسانه برگزار شد. اصغر نعیمی، پژمان بازغی, الهه حصاری, جمشید هاشم پور, آزاده زارعی, مینا وحید  و ... در این نشست حضور داشتند.

پژمان بازغی در کنار همسرش مستانه مهاجر و دخترش نفس بازغی در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

پژمان بازغی در کنار همسرش مستانه مهاجر و دخترش نفس بازغی در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 مستانه مهاجر و دخترش نفس بازغی در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 مستانه مهاجر در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

الهه حصاری در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

الهه حصاری در اکران فیلم «هایلایت» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

الهه حصاری در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

الهه حصاری در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

الهه حصاری در نشست خبری فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

جمشید هاشم پور در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 جمشید هاشم پور در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 

 جمشید هاشم پور در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 جمشید هاشم پور در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

آزاده زارعی در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 آزاده زارعی در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 آزاده زارعی در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

پژمان بازغی و اصغر نعیمی در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 پژمان بازغی و اصغر نعیمی در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 پژمان بازغی و اصغر نعیمی در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

پژمان بازغی در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

پژمان بازغی در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

پژمان بازغی در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

پژمان بازغی در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

پژمان بازغی در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

پژمان بازغی در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مینا وحید در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مینا وحید در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مینا وحید در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

اصغر نعیمی در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

اصغر نعیمی در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «هایلایت» در جشنواره فیلم فجر36

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «هایلایت» در جشنواره فیلم فجر36

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «هایلایت» در جشنواره فیلم فجر36

ساسان سالور اکران و نشست فیلم «هایلایت» در جشنواره فیلم فجر36

پژمان بازغی و جمشید هاشم پور در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

پژمان بازغی و جمشید هاشم پور در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

اصغر نعیمی و جمشید هاشم پور در اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 اکران فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

عکاس:

آرشا عقیقی 

نسیم یوسفی

نظرهای منتشرشده