گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «جشن دلتنگی» در جشنواره فیلم فجر36

۱۰ روز پیش
عکس های پوریا آذربایجانی, مونا سرتوه ،ساغر قناعت، ندا عقیقی، سیدعلی قائم مقامی و ... در اکران و نشست فیلم «جشن دلتنگی»

به گزارش سلام سینما، در هفتمین روز سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اکران و نشست فیلم سینمایی «جشن دلتنگی» در پردیس ملت، سینمای رسانه برگزار شد. پوریا آذربایجانیمونا سرتوه ،ساغر قناعت، ندا عقیقی، سیدعلی قائم مقامی و ... در این نشست حضور داشتند.

ساغر قناعت و ندا عقیقی در اکران فیلم «جشن دلتنگی» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ساغر قناعت در اکران فیلم «جشن دلتنگی» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ساغر قناعت در اکران فیلم «جشن دلتنگی» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ندا عقیقی در اکران فیلم «جشن دلتنگی» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ندا عقیقی و ساغر قناعت در اکران فیلم «جشن دلتنگی» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ندا عقیقی در اکران فیلم «جشن دلتنگی» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ندا عقیقی در اکران فیلم «جشن دلتنگی» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ندا عقیقی در اکران فیلم «جشن دلتنگی» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ندا عقیقی در اکران فیلم «جشن دلتنگی» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ندا عقیقی در اکران فیلم «جشن دلتنگی» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ساغر قناعت در اکران فیلم «جشن دلتنگی» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ساغر قناعت در اکران فیلم «جشن دلتنگی» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

علیرضا زرین دست،‌پوریا آذربایجانی  و سیدعلی قائم مقامی در اکران فیلم «جشن دلتنگی» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

علیرضا زرین دست،‌پوریا آذربایجانی  و سیدعلی قائم مقامی در اکران فیلم «جشن دلتنگی» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

علیرضا زرین دست در اکران فیلم «جشن دلتنگی» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

علیرضا زرین دست و پوریا آذربایجانی در اکران فیلم «جشن دلتنگی» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 پوریا آذربایجانی در اکران فیلم «جشن دلتنگی» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

علیرضا زرین دست در اکران فیلم «جشن دلتنگی» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

پوریا آذربایجانی در اکران فیلم «جشن دلتنگی» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مونا سرتوه در اکران فیلم «جشن دلتنگی» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مونا سرتوه در اکران فیلم «جشن دلتنگی» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

اکران فیلم «جشن دلتنگی» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «جشن دلتنگی» در جشنواره فیلم فجر36

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «جشن دلتنگی» در جشنواره فیلم فجر36

عکاس:

آرشا عقیقی 

نسیم یوسفی

نظرهای منتشرشده