گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «اتاق تاریک» در جشنواره فیلم فجر36

۱۰ روز پیش
عکس های روح الله حجازی ، ساعد سهیلی ، امیررضا رنجبران, مروارید کاشیان, ژیلا دائی, سید علیرضا میرسالاری در اکران و نشست فیلم «اتاق تاریک»

به گزارش سلام سینما، در ششمین روز سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اکران و نشست فیلم سینمایی «اتاق تاریک» در پردیس ملت، سینمای رسانه برگزار شد. روح الله حجازی  ، ساعد سهیلی ، امیررضا رنجبران, مروارید کاشیان, ژیلا دائی, سید علیرضا میرسالاری  و ... در این نشست حضور داشتند.

ساعد سهیلی و سید علیرضا میرسالاری در فتوکال «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ساعد سهیلی و سید علیرضا میرسالاری در فتوکال «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ساعد سهیلی در فتوکال فیلم «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ساعد سهیلی در فتوکال فیلم سینمایی «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ساعد سهیلی در فتوکال «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ساعد سهیلی و سید علیرضا میرسالاری در فتوکال فیلم «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ساعد سهیلی و سید علیرضا میرسالاری در فتوکال فیلم «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

سید علیرضا میرسالاری در فتوکال «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ساعد سهیلی در نشست خبری فیلم «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

گلوریا هاردی همسر ساعد سهیلی در نشست خبری فیلم «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

گلوریا هاردی همسر ساعد سهیلی در نشست خبری فیلم «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

روح الله حجازی در فتوکال فیلم «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

روح الله حجازی در فتوکال فیلم «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

روح الله حجازی در فتوکال فیلم «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

کارن همایون فر در فتوکال فیلم «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

کارن همایون فر در فتوکال فیلم «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

کارن همایون فر در فتوکال فیلم «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

امیررضا رنجبران در فتوکال فیلم «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

امیررضا رنجبران در فتوکال فیلم «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

امیررضا رنجبران در فتوکال فیلم «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مروارید کاشیان در فتوکال فیلم «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مروارید کاشیان در فتوکال فیلم «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مروارید کاشیان در فتوکال فیلم سینمایی «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مروارید کاشیان در فتوکال «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مروارید کاشیان در فتوکال فیلم «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ژیلا دائی در نشست خبری فیلم «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ژیلا دائی در نشست خبری فیلم «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ژیلا دائی در فتوکال «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

پیمان شادمان فر در نشست خبری فیلم «اتاق تاریک»

پیمان شادمان فر در نشست خبری فیلم «اتاق تاریک»

فتوکال فیلم «اتاق تاریک» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

عکاس:

آرشا عقیقی 

نسیم یوسفی

نظرهای منتشرشده