گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «تنگه ابوقریب» در جشنواره فیلم فجر36

۱۰ روز پیش
عکس های بهرام توکلی ،سعید ملکان، جواد عزتی ،امیر جدیدی, حمیدرضا آذرنگ, علی سلیمانی, مهدی قربانی, بانیپال شومون و مهدی پاکدل در اکران و نشست فیلم «تنگه ابوقریب»

به گزارش سلام سینما، در ششمین روز سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اکران و نشست فیلم سینمایی «تنگه ابوقریب» در پردیس ملت، سینمای رسانه برگزار شد. بهرام توکلی ،سعید ملکان، جواد عزتی ،امیر جدیدیحمیدرضا آذرنگعلی سلیمانیمهدی قربانیبانیپال شومونمهدی پاکدلو ... در این نشست حضور داشتند.

جواد عزتی در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ رسانه جشنواره سی و ششم

جواد عزتی در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

جواد عزتی در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ رسانه جشنواره سی و ششم

جواد عزتی در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ رسانه جشنواره سی و ششم

جواد عزتی در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ رسانه جشنواره سی و ششم

جواد عزتی در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ رسانه جشنواره سی و ششم

احسان کرمی، امیر جدیدی و مهدی قربانی در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

احسان کرمی، امیر جدیدی و مهدی قربانی در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

 امیر جدیدی در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

 امیر جدیدی در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

مهدی قربانی در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

مهدی قربانی در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

امیر جدیدی در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

حمیدرضا آذرنگ در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

حمیدرضا آذرنگ در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

امیر جدیدی در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

مهدی پاکدل در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

مهدی پاکدل در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

مهدی پاکدل در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

مهدی پاکدل در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

علی سلیمانی در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

علی سلیمانی در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

علی سلیمانی در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

سعید ملکان در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

سعید ملکان در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

بهرام توکلی در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

بهرام توکلی در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

 اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

 اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

 اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

جواد عزتی و علی سلیمانی در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

حمیدرضا آذرنگ و امیر جدیدی در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

جواد عزتی و امیر جدیدی در اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

 اکران فیلم «تنگه ابوقریب‌» در کاخ جشنواره سی و ششم

میثم مولایی

حامد ثابت و محسن روزبهانی

عکاس:

آرشا عقیقی 

نسیم یوسفی

نظرهای منتشرشده